Future Living – boendekunskap för framtiden

Future Living är ett undersökningskoncept om bostadsköparen och bostadsmarknaden där du som partner får vara med och påverka frågeställningarna.
Fyra teman per år

Varje kvartal genomför vi en fördjupad studie med fokus på bostadsbranschen, boende eller boendepreferenser. Oavsett om du är bostadsutvecklare, mäklare eller har någon annan roll i bostadsbranschen så får du den kunskap som krävs för att utveckla framtidens bostadsmiljöer. Undersökningen ger dig t.ex. insikter i hur olika målgrupper lever sina liv, vad de värderar och hur de önskar bo i framtiden.

 

Tjänsten är uppbyggd som ett partnerskap vilket innebär att du kan påverka inriktningen på undersökningarna. Är du inte partner men vill ta del av någon enstaka rapport så kan du köpa den här på sidan alternativt kontakta oss. Observera att vi prisreducerar samtliga rapporter när det har gått ett år sedan publicering. Du hittar samtliga rapporter lite längre ned.

Vad får du som partner?
  • Fyra insiktsspäckade rapporter per år om bostadsmarknaden och bostadsköparen.
  • Webbinarier där vi presenterar den senaste rapporten och du har möjlighet att ställa frågor.
  • Kvartalsvisa träffar där vi tillsammans planerar kommande teman.
Pågående undersökning

Köpbeslutsundersökning: ”Köpbeslut i bistra tider”

Att pris och läge är de egenskaper hos en bostad som i  allra högst grad påverkar hushållens bostadsaffärer är ett välkänt faktum. Vilka är då de andra bostadsegenskaper som är mest avgörande vid ett köpbeslut i ett bestämt läge och för en given prisbild? Hur kan bostadsutvecklarna påverka potentiella köpares köpbeslut genom bostadens utformning och egenskaper? Detta undersökte vi senast 2018 då bostadsmarknaden befann sig i ett helt annat läge.  I denna uppföljande undersökning kommer vi återigen att undersöka vad som gör en bostad attraktiv och om hushållens preferenser förändrats i takt med att köpkraften urholkats och svensk ekonomi går mot sämre tider. Läs mer.

Publiceras kvartal 2 – 2023

Kommande teman
  • Inställning till äganderätter (lgh) och andra nya boendeformer – kvartal 3 2023
  • Betalningsvilja för olika energilösningar (preliminär) – kvartal 4 2023
Tidigare Future Living-rapporter
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev