Future Living – boendekunskap för framtiden

Future Living är ett undersökningskoncept om bostadsköparen och bostadsmarknaden där du som partner får vara med och påverka frågeställningarna.
Fyra teman per år

Varje kvartal genomför vi en fördjupad studie med fokus på bostadsbranschen, boende och boendepreferenser. Oavsett om du är bostadsutvecklare, mäklare eller har någon annan roll i bostadsbranschen så får du den kunskap som krävs för att utveckla framtidens bostadsmiljöer. Undersökningen ger dig t.ex. insikter i hur olika målgrupper lever sina liv, vad de värderar och hur de önskar bo i framtiden.

 

Tjänsten är uppbyggd som ett partnerskap vilket innebär att du kommer kunna påverka inriktningen på undersökningarna.

Vad får du som partner?
  • Fyra insiktsspäckade rapporter per år om bostadsmarknaden och bostadsköparen.
  • Möjlighet att delta i digitala seminarier då vi presenterar den senaste rapporten och diskuterar framtida temaområden.
Pågående undersökning

Flyttmönster och flyttströmmar under coronapandemin

Pandemin har gjort att vi arbetar allt mer på distans och närheten till arbetsplatsen har blivit mindre viktig. Det skrivs om olika effekter av detta – prisökningar på bostäder, efterfrågan på större bostäder och flyttströmmar från storstaden. I denna rapport kommer vi att undersöka hur väl den här bilden stämmer. Har människors inställningar till var och hur man vill bo förändrats och syns det redan i flyttdata från 2020?

 

Publiceras kvartal 2 – 2021

Kommande teman

Den bästa utformningen på kök

Vi vet att planlösningen är avgörande i beslutet att köpa en viss bostad. För ett år sedan genomförde vi en undersökning kring vad som är den bästa planlösningen. Resultatet visade på att sambandet mellan kök och vardagsrum var mycket betydelsefullt för hur planlösningen upplevs och värderas. Nästa steg är nu att fokusera på planeringen av köket. Kökets utformning (L-, U- eller I – kök), skåpslösningar, placering av vitvaror etc. kommer att utvärderas och vi får veta vilka lösningar som är mest attraktiva för olika målgrupper.

 

Publiceras kvartal 3 – 2021

 

Gemensamma ytor i bostadsprojektet

Det pågår allt som oftast en diskussion kring hur stora ytor som ska avsättas för gemensamma ändamål i ett bostadsområde. Vad ska ytorna innehålla och hur ser de boende på sitt eget nyttjande av olika typer av rum eller funktioner? Delningsekonomin blir allt vanligare och präglar även människors inställning till och behov av gemensamma lösningar.

 

Publiceras kvartal 4 – 2021

 

Tidigare Future Living-teman

Här kan du läsa om tidigare Future Living-teman och innehållet i de olika rapporterna. Du har även möjlighet att köpa rapporterna direkt på sidan.

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev