Future Living – boendekunskap för framtiden

Future Living är en löpande undersökning om bostadsköparen och bostadsmarknaden där du som partner får vara med och påverka frågeställningarna.
Fyra unika teman varje år

Varje kvartal genomför vi en fördjupad studie med fokus på bostadsbranschen, boende och boendepreferenser. Oavsett om du är bostadsutvecklare, mäklare eller har någon annan roll i bostadsbranschen så får du den kunskap som krävs för att utveckla framtidens bostadsmiljöer. Undersökningen ger dig t.ex. insikter i hur olika målgrupper lever sina liv, vad de värderar och hur de önskar bo i framtiden.

 

Tjänsten är uppbyggd som ett partnerskap vilket innebär att du kommer kunna påverka inriktningen på undersökningarna.

 

 

Vad får du som partner?

Fyra insiktsspäckade rapporter per år om bostadsmarknaden och bostadsköparen.

 

Inbjudan till två seminarier per år då vi presenterar resultat, delar erfarenheter med varandra och diskuterar framtida temaområden.

Pågående undersökning

Hållbara bostäder

Idag är det kanske en självklarhet att en nybyggd bostad ska vara anpassad efter rådande miljö- och hållbarhetskrav men det är ändå motiverat att lära sig mer om människors syn på miljöanpassningar i bostaden. Vi kommer att fokusera på att förstår hur attraktiva olika hållbarhetslösningar är för olika målgrupper, vilken kunskap som finns och vilken inställning man har till att blir mer miljösmart. Olika miljömärkningar kommer också att utvärderas.

 

Publiceras kvartal 1 – 2021

Kommande teman

Vilken är den bästa utformningen på kök?

Vi vet att planlösningen är avgörande i beslutet att köpa en viss bostad. För ett år sedan genomförde vi en undersökning kring vad som är den bästa planlösningen. Resultatet visade på att sambandet mellan kök och vardagsrum var mycket betydelsefullt för hur planlösningen upplevs och värderas. Nästa steg är nu att fokusera på planeringen av köket. Kökets utformning (L-, U- eller I – kök), skåpslösningar, placering av vitvaror etc. kommer att utvärderas och vi får veta vilka lösningar som är mest attraktiva för olika målgrupper.

 

Publiceras kvartal 2 – 2021

 

 

Gemensamma ytor i bostadsprojektet

Det pågår allt som oftast en diskussion kring hur stora ytor som ska avsättas för gemensamma ändamål i ett bostadsområde. Vad ska ytorna innehålla och hur ser de boende på sitt eget nyttjande av olika typer av rum eller funktioner? Delningsekonomin blir allt vanligare och präglar även människors inställning till och behov av gemensamma lösningar.

 

Publiceras kvartal 3 – 2021

 

Tidigare teman

Distansarbetets effekter på våra boendepreferenser

Många förutspår att distansarbete fortsätter vara vanligt även när coronapandemin klingat av. Mot denna bakgrund finns ett intresse att förstå vilka behov framtidens bostäder bör motsvara för att fungera även som arbetsplats. Vi har genomfört djupintervjuer med personer som köpt en nyproducerad bostad och som arbetat hemifrån under pandemin.
Publicerades kvartal 1 – 2021

 

Smarta hem

Teknik blir en allt mer integrerad del i bostaden. I detta tema ger vi svar på hur bostadsköpare och experter ser på olika områden inom smarthusteknologi, framtidens behov och vilka utmaningar som bostadsutvecklare kan tänkas stå inför på teknologiområdet.

Publicerades kvartal 3 – 2020

 

 

Den bästa planlösningen

En undersökning för att kartlägga olika målgruppers preferenser gällande t.ex. olika typer av rumssamband, öppenhet mellan olika rum, storlek på rum och bostäder. Med s.k. Conjoint-metod får man fram hur attraktiva olika kombinationer av egenskaper är i en planlösning.

Publicerades kvartal 2 – 2020

 

 

Flyttmönster

Undersökningen syftar till att beskriva hur människor flyttar genom att göra en djupdykning i statistik över alla flyttar i Sverige under de senaste 10 åren.
Hur ofta flyttar olika grupper? I vilka åldrar flyttar vi? Hur byter vi mellan olika upplåtelseformer? Hur långt flyttar man? Hur skiljer sig flyttmönster i olika typer av städer?

Publicerades kvartal 1 – 2020

 

Attityder till nyproduktion

En undersökning som kartlägger hur attityden till nyproducerade bostäder ser ut i den rådande marknadssituationen. Exempel på frågeställningar är: Vem vill köpa och varför? Under vilka förutsättningar? Vilken roll spelar försäkringar och garanti (mot prisfall mm), långa väntetider, osäkra tidsplaner? Vilka risker ser kunderna? Vilken bild ges nyproduktionen i media?

Publicerades kvartal 4 – 2019

 

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev