Future Living – boendekunskap för framtiden

Future Living är en löpande undersökning om bostadsköparen och bostadsmarknaden där du som partner får vara med och påverka frågeställningarna.
Fyra unika teman varje år

Varje kvartal genomför Prognoscentret en fördjupad studie med fokus på bostadsbranschen, boende och boendepreferenser. Oavsett om du är bostadsutvecklare, mäklare eller har någon annan roll i bostadsbranschen så får du den kunskap som krävs för att utveckla framtidens bostadsmiljöer. Undersökningen ger dig t.ex. insikter i hur olika målgrupper lever sina liv, vad de värderar och hur de önskar bo i framtiden.

 

Tjänsten är uppbyggd som ett partnerskap vilket innebär att du kommer kunna påverka inriktningen på undersökningarna.

 

 

Vad får du som partner?
  • Fyra insiktsspäckade rapporter per år om bostadsmarknaden och bostadsköparen.
  • Inbjudan till två seminarier per år för att t.ex. gå igenom resultat, dela erfarenheter med branschkollegor och diskutera framtida temaområden.
Teman 2019/2020

Attityder till nyproduktion

En undersökning som kartlägger hur attityden till nyproducerade bostäder ser ut i den rådande marknadssituationen. Exempel på frågeställningar är: Vem vill köpa och varför? Under vilka förutsättningar? Vilken roll spelar försäkringar och garanti (mot prisfall mm), långa väntetider, osäkra tidsplaner? Vilka risker ser kunderna? Vilken bild ges nyproduktionen i media?

Publicerades kvartal 4 – 2019

 

 

 

Flyttmönster

Undersökningen syftar till att beskriva hur människor flyttar genom att göra en djupdykning i statistik över alla flyttar i Sverige under de senaste 10 åren.
Hur ofta flyttar olika grupper? I vilka åldrar flyttar vi? Hur byter vi mellan olika upplåtelseformer? Hur långt flyttar man? Hur skiljer sig flyttmönster i olika typer av städer?

Publicerades kvartal 1 – 2020

 

 

 

Den bästa planlösningen

En undersökning för att kartlägga olika målgruppers preferenser gällande t.ex. olika typer av rumssamband, öppenhet mellan olika rum, storlek på rum och bostäder. Med s.k. Conjoint-metod får man fram hur attraktiva olika kombinationer av egenskaper är i en planlösning.

Publicerades kvartal 2 – 2020

 

 

 

Smarta hem

Teknik blir en allt mer integrerad del i bostaden. I detta tema ger vi svar på hur bostadsköpare och experter ser på olika områden inom smarthusteknologi, framtidens behov och vilka utmaningar som bostadsutvecklare kan tänkas stå inför på teknologiområdet.

Publicerades kvartal 3 – 2020

Kommande teman 2020/2021
  • Har coronapandemin gett upphov till nya behov i bostaden?
  • Hållbara bostäder
  • Gemensamma ytor i bostadsprojektet
  • Vilken är den bästa utformningen på kök?

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev