RAPPORT: Allt och lite till om bostadspriser

Omslag rapport om bostadspriser
Bakgrund

Nu anas en ljusning för bostadspriserna och vi passar på att göra en djupdykning i bostadsprisstatistik. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om tillgänglig bostadsprisstatistik d.v.s. både om faktiska nivåer men också om dess möjligheter och begränsningar. Rapporten har gjorts i samarbete med prisanalysföretaget Valueguard.

 

Innehåll
 • Rapportens syfte
 • Om Valueguard i korthet
 • Hox-index
 • Prisutveckling på lång och kort sikt
 • Säsongseffekter
 • Djupdykning i olika marknader
 • Andra sätt att titta på marknaden
  – Stora och små bostäder
  – Dyrt mot billigt
  – Byggår
 • Antal sålda bostäder
  – Totalt
  – Per bostadstyp
  – Per bostadstyp i Stockholm
 • Bostadspriser och historiska händelser
  – Vilka händelser påverkar priserna
  – Hur länge varade nedgångarna?
Om rapporten

Publicerad: maj 2024
Undersökningskoncept: Future Living
Källa: Valueguards prisstatistik som är en bearbetning av Mäklarstatistiks data, Lantmäteriets register samt direkt inrapporterade försäljningar från landets mäklare.
Omfattning: 29 sidor
Pris: 20.000 kr ex. moms

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev