Kontakta oss

På den här sidan hittar du kontaktinformation till våra kontor i Stockholm och Oslo, samt direktkontakt till alla oss som arbetar på Prognoscentret. Slå en signal eller skicka ett meddelande via formuläret så tar vi kontakt med dig.
Sverige

Prognoscentret AB

Tulegatan 11
113 53 Stockholm

+46 8 440 93 60
info@prognoscentret.se

Norge

Prognosesenteret AS

Karenslyst Allé 2
0278 Oslo

Tlf.: +47 24 11 58 80
ps@prognosesenteret.no

Våra medarbetare
Patric Lindqvist
VD
Innovationsansvarig
08- 440 93 62
070-752 02 07
Ellinor Lindström
Operativ chef
08-440 93 65
070-760 37 50
Johan Melbäck
Försäljningschef
08-440 93 64
070-752 02 09
Carlos Borja
Säljansvarig Byggvarumarknaden
08-5990 57 88
070-734 33 96
Jan von Essen
Kvalitets- och metodansvarig
08-440 93 63
070-833 99 51
Thomas Ekvall
Prognoschef
Produktchef omvärldsanalys
08-440 93 67
073-981 00 07
Erika Knutsson
Produktchef NKI
08-5990 57 83
073-846 15 19
Ola Stadler
Produktchef Kundkartan Bostad
08-440 93 69
070-263 40 94
Bengt Henricson
Ansvarig Euroconstruct
08-440 93 66
070-263 21 67
Joel Jönsson
Produktchef Kundkartan byggvaror
08-5990 57 85
070-985 49 68
Amanda Ivarsson Lundgren
Marknadsanalytiker
08-5990 57 81
073-332 31 04
Christian Brander
Marknadsanalytiker
08-5990 57 82
070-959 91 26
Karolina Zethraeus
Administratör/ Projektassistent
08-440 93 68
070-410 62 77
Emelie Bratt
Projekt- och kommunikationsassistent
070-710 68 44
Malin Zethraeus
Marknadsanalytiker
08-5990 57 86
070-339 58 00
Marcus Ulriksson
Teknisk analytiker
08-5990 57 84
073-586 76 05
Conny Johansson
Nordic Data Engineer Manager
076 -891 40 28
Patric Lindqvist
Civilekonom och byggnadsingenjör med bred erfarenhet av olika typer av marknadsanalyser samt gedigen byggmarknadskännedom. Övergripande ansvar för verksamheten och utvecklingen av nya tjänster.
Ellinor Lindström

Magister i samhällsplanering med lång erfarenhet av bostadsutveckling. Ansvarig för drift och vidareutveckling av Prognoscentrets tjänster.

 

Johan Melbäck

Civilekonom och teknologie kandidat med bred kompetens inom konsumentmarknadsstudier. Ansvarig för försäljningsverksamheten.

Carlos Borja

Säljare med gedigen erfarenhet av B2B-relationer.

 

Kontakta Carlos för att höra mer om våra tjänster för byggvarubranschen.

Jan von Essen

Doktor i psykologi med bakgrund inom kognitionsforskning. Ansvarar för metod- och kvalitetsutveckling samt undersökningsdesign och statistisk analys.

 

 • Nöjd-Kund-Analys
 • Målgruppsanalyser
 • Statistisk analys
 • Undersökningsdesign
 • Kundnöjdhetsanalyser
 • Målgruppanalyser
Thomas Ekvall

Civilekonom i nationalekonomi med djupare kompetens inom matematik och statistik. Ansvarig för prognosverksamheten samt byggvaru- och tjänsteanalyser.

 

 • Byggmarknadsprognoser
 • Makroekonomiska analyser
 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Trendanalyser
Erika Knutsson
Ekonomie doktor med inriktning på kundbeteende och beslutsfattande. Ansvarig för Prognoscentrets kundnöjdhetsundersökningar.
 • Kundinsikt
 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Föredrag
Ola Stadler
Civilekonom i företagsekonomi med god statistisk kompetens. Har gedigen erfarenhet av analysarbete med ansvar för olika typer av statistiska undersökningar och andra FoU-frågor. Ansvarar för marknadsanalyser angående bostadsmarknaden och bostadsutvecklingsprojekt.
 • Bostadsprojektanalyser
 • Konsumentundersökningar
Bengt Henricson
Civilekonom och byggnadsingenjör med bred industriell erfarenhet. Arbetar med byggprognoser för Norden och ansvarar för Prognoscentrets arbete inom Euroconstruct®. Jobbar även med Prognoscentrets studier av byggmaterialmarknaden.
 • Den europeiska byggmarknaden
 • Byggprognoser Norden
 • Föredrag
 • Byggmaterialundersökningar
Joel Jönsson
Filosofie Magister i Nationalekonomi från Uppsala universitet med inriktning mot statistik. Har goda kunskaper inom kvantitativ metod och erfarenheter från olika typer av konsumentstudier. Ansvarar för vidareutveckling av företagets studier av byggmaterialmarknaden.
 • Datainsamling
 • Metod och analys
Amanda Ivarsson Lundgren

Master i Nationalekonomi från Linköpings universitet. Arbetar med marknadsanalyser för bostadsmarknaden och bostadsutvecklingsprojekt samt kundnöjdhetsundersökningar.

 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Bostadsprojektanalyser
Christian Brander

Master i nationalekonomi från Stockholms universitet med kompetens inom ekonometri. Arbetar med analyser och prognoser inom byggmarknaden.

 

Karolina Zethraeus
Assisterar våra analytiker vid genomförande och leverans av analyser. Sköter också den dagliga administrationen samt ansvarar för fakturering och andra kontorsrutiner.
Emelie Bratt
Malin Zethraeus
Civilingenjör i teknisk fysik med lång erfarenhet av webbaserade undersökningar och presentationer av medarbetar- och kundundersökningar. Ansvarar för drift och utveckling kring Prognoscentrets webbaserade undersökningsverktyg.
 • Webbaserade undersökningsverktyg
Marcus Ulriksson

Utbildad statistiker på Uppsala universitet som arbetar som teknisk analytiker med fokus på de webbaserade enkätverktygen.

Conny Johansson
Bjørn Mangor Birkeland
Administrerende Direktør
Siviløkonom
+47 97 70 07 72
Kåre Elnan
Markedsdirektør
Civilekonom
+47 97 70 07 73
Bjørn Erik Øye
Partner
Företagsekonom och Byggnadsingenjör
+47 90 01 11 86
Janne Arnet Clausen
Försäljningsansvarig
Cand. Polit
+47 48 89 21 46
Adrian Ekelund
Marknadsansvarig
MSc i Internasjonal markedsføring og ledelse
+47 90 02 91 64
Nejra Macic
Sjeføkonom
Samfunnsøkonom
+47 95 96 23 12
Agnete Hovden
Leder Markedsovervåking
Markedsfører
+47 415 43 337
Heidi Bjørneng
Affärsområdeschef Marknadsinsikt
Diplomekonom
+47 97 70 07 74
Bjørn Helge Nygaard
Nordisk leder GIS
Markedsfører
+47 95 89 18 20
David Lund
Senior makroøkonom
Nationalekonom
+47 41 69 30 68
Kjell Senneset
Seniorekonom
Nationalekonom
+47 48 20 73 91
Veronica Strøm
Makroøkonom
Samfunnsøkonom
+47 924 66 154
Ingrid Mjøs
Kontorschef
Bachelor i språk och information, Bachelor i mediavetenskap
+47 99 60 77 86
Eivind Hansen
Byggvaruanalytiker
Teknisk ritare
+47 90 77 99 84
Henriette Tomassen
Senioranalytiker
Civilekonom
+47 99 23 39 20
Kevin O'Neill
Senior GIS-analytiker
GIS / Markedsfører
+47 90 36 50 86
Knut Arild Kjesbu
Senior GIS-analytiker
Cand.merc
+47 97 73 94 96
Eva Leszczynski
Markedsanalytiker
Økonom
+47 92 43 94 41
Ola Noss
Systemutvecklare
Högskoleingenjör EDB
+47 97 17 45 73
Jørgen Brannstorph
Affärsutvecklare och dataskyddsombud
Markedsfører
+47 91 68 68 17
Bjørn Mangor Birkeland

Administrativ Direktör för företaget och därutöver utförande konsult inom en rad analysuppdrag.

 

 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Kundnöjdhetsstudier
 • Volym och strukturanalyser
 • Byggkostnadsanalyser
Kåre Elnan

Kåre har ansvaret för Prognoscentrets konsultavdelning, och har bred erfarenhet av olika specialuppdrag för kunderna.

 

 • Konsumentanalyser
 • Konsultuppdrag
 • Bostadsprojektanalyser
 • Future living
Bjørn Erik Øye

Bjørn-Erik har mycket bred erfarenhet från de flesta problemställningar relaterade till analyser av de nordiska bygg- och anläggningsmarknaderna. Är idag ansvarig för vårt europeiska nätverk EUROCONSTRUCT och all samhälls- och mediakontakt.

En mycket populär och frekvent anlitad föredragshållare såväl nationellt som internationellt.

 

 • Den europeiska byggmarknaden
 • Föredrag
 • Media
Janne Arnet Clausen
Janne er Prognosesenterets Salgssjef, og jobber med rådgivning, foretningsutvikling og salgstilhørende aktiviteter. Hun har hovedfag i medier og kommunikasjon, i tillegg til mellomfag i psykologi og litteratur, fra Universitetet i Oslo. Hennes faglige tyngde er innen kvantitativ forskningsmetode.
 • Rådgivning
 • Salg og marked
 • Forretningsutvikling
Adrian Ekelund
Adrian er Prognosesenterets Markedssjef, og jobber med markedsføring og kommunikasjon, forretningsutvikling, rådgivning og salgsaktiviteter. Adrian har mastergrad fra Handelshøyskolen BI og University of Bath med hovedtyngde innenfor markedsføring, ledelse og strategi, i tillegg til studieopphold ved Fudan University i Shanghai.
 • Markedsaktiviteter og kommunikasjon
 • Presentasjoner/Foredrag
 • Forretningsutvikling
 • Rådgivning
 • Salgsaktiviteter
Nejra Macic
Nejra har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, med studieopphold ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Hun arbeider med analyser av bygge- og anleggsmarkedene samt makroøkonomiske vurderinger.
Agnete Hovden
Agnete er leder for forretningsområdet Markedsovervåking, og jobber med ulike spesialoppdrag for kundene. Agnete har flere års erfaring fra analysearbeid i bransjen.
 • Demografiske analyser
 • Boligmarkedanalyser
 • Anleggsmarkedet
 • Konsulentoppdrag
Heidi Bjørneng
Heidi arbetar i Prognoscentrets konsultavdelning, och har bred erfarenhet av att genomföra olika typer av konsultuppdrag för våra kunder.
 • Kundnöjdhetstudier
 • Bostadsprojektanalyser
 • WEB-undersökningar
 • Konsultuppdrag
Bjørn Helge Nygaard
Bjørn har 12 års erfaring fra reklame på trykk og WEB, samt 15 år med analyse og strategisk rådgivning i handel. Han har jobbet med mange av de største aktørene blant boligutviklere, kjøpesenter, kjeder og leverandører til handelsvirksomheter i Norden. Han har gjennomført analyser for beslutninger om bygging av kjøpesenter og butikker basert på vitenskapelig metode som gir stor presisjon. Bjørn har vært gjesteforeleser ved BI, og deltar i forskningsprosjekter innen omsetningsprediksjon for butikker og kjøpesenter. Han har også jobbet med flere prosjekter for sentrumsutvikling i norske byer, med vekt på å utvikle handelstilbud til beste for innbyggerne og miljøet.
 • Forbrukerinnsikt og segmentering
 • Omsetningsberegning butikk/kjøpesenter/handelsområder
 • GIS – geografiske informasjonssystemer
 • Markedsstrategi
 • Optimalisering av butikk- og kjøpesenternettverk
 • Boligprosjektanalyser
David Lund
David har en magisterexamen i nationalekonomi från Universitetet i Bergen och arbetar med att analysera byggmarknaden samt göra makroekonomiska överväganden.
 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Makroanalyser
 • Trendanalyser
Kjell Senneset
Kjell leder Prognosesenterets avdelning för makroekonomi och marknadsanalys samt har det överordnade ansvaret för utarbetande av våra rapporter om utvecklingen i den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Han har 30 års erfarenhet av att analysera marknaden, både från departementsarbete och som anställd i Byggenæringens Landsforening.
 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Makroanalyser
 • Trendanalyser
Veronica Strøm
Ingrid Mjøs
Ingrid har en bachelorgrad i språk og informasjon fra Universitetet i Bergen og en bachelorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med selskapets daglige administrative oppgaver og har blant annet ansvaret for fakturering. Hun er også med på planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter som nyhetsbrev, sosiale medier og seminarer.
 • Fakturering
 • Kontorstøtte
 • Sosiale medier
 • Nyhetsbrev
Eivind Hansen

Eivind har ansvaret för Prognosesenterets byggvaruanalyser och genomför årliga undersökningar av användningen av byggmaterial.

 

 • Byggmaterialundersökningar
 • Byggteknik
Henriette Tomassen
Henriette er utdannet siviløkonom fra Ecole Supérieure de Commerce, Toulouse, Frankrike og Høgskolen i Oslo. Hun har bl.a. 8 års erfaring fra eiendomsmarkedet fra Profier hvor hun jobbet med analyser av eiendomsprosjekter, både bolig- og handelsprosjekter. I tillegg har hun erfaring fra Newsec med verdivurdering og analyse av næringseiendom.
 • Boligmarkedsanalyser
 • Handels- og kjøpesenteranalyser
 • Næringseiendoms analyser
 • Future Consept
 • Kundetilfredshet
 • Tilpassede konsulentoppdrag
Kevin O’Neill
Kevin har mastergrad i både markedsføring og GIS (Geographic Information Systems), og har over ti års erfaring med forhandlermodellering, beliggenhetplanlegging og geo-demografiske analyser.
 • GIS
Knut Arild Kjesbu
Knut har 15 års analyseerfaring fra ulike virksomheter innen segmentering, dagligvareanalyse, geodemografisk analyse, handelsanalyse, kraftanalyse og statistikk. I tillegg til dette har Knut pedagogisk bakgrunn og har blant annet jobbet som lærer.
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Eva Leszczynski
Eva har en samfunnsøkonomisk utdannelse fra Universitet i Oslo og hos Prognosesenteret jobber hun med ulike typer analyseoppdrag for kundene. Hun jobber også med design av web-analyser og rapporter.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • WEB-undersøkelser
 • Konsulentoppdrag
Ola Noss

Ola har en bachelorgrad i EDB från HiG och jobbar med utveckling och drift av datalösningarna Prognocentret använder sig av.
Nøkkelfunksjoner

 • SQL
 • Databas
 • Webutveckling
Jørgen Brannstorph

Jørgen fungerar som en länk mellan teknik och marknad. Har erfarenhet både från små företag och internationell koncern och har en bred erfarenhet från positioner inom försäljning, redaktion, utbildning, projektledning, ekonomi och produktutveckling.

 

 • Produktutveckling
 • Teknologi
 • Projektledning