Kontakta oss

På den här sidan hittar du kontaktinformation till våra kontor i Stockholm och Oslo, samt direktkontakt till alla oss som arbetar på Prognoscentret. Slå en signal eller skicka ett meddelande via formuläret så tar vi kontakt med dig.
Sverige

Prognoscentret AB

Tulegatan 11
113 53 Stockholm

+46 8 440 93 60
info@prognoscentret.se

Norge

Prognosesenteret AS

Karenslyst Allé 2
0278 Oslo

Tlf.: +47 24 11 58 80
ps@prognosesenteret.no

Våra medarbetare
Patric Lindqvist
VD
Civilekonom och byggnadsingenjör
08- 440 93 62
070-752 02 07
Ellinor Lindström
Operativ chef
Fil. mag. Samhällsplanering
08-440 93 65
070-760 37 50
Johan Melbäck
Försäljningschef
Civilekonom och tekn. kand.
08-440 93 64
070-752 02 09
Henrik Barckman
Säljansvarig bygg och bostadsutveckling
08-5990 57 87
076-400 72 90
Jan von Essen
Kvalitets- och metodansvarig
PhD, Psykologi
08-440 93 63
070-833 99 51
Erika Knutsson
Marknadsanalytiker
PhD, Ekonomi
08-5990 57 83
073-846 15 19
Thomas Ekvall
Prognoschef
Civilekonom
08-440 93 67
073-981 00 07
Ola Stadler
Marknadsanalytiker
Civilekonom
08-440 93 69
070-263 40 94
Amanda Ivarsson Lundgren
Marknadsanalytiker
Master i Nationalekonomi
08-5990 57 81
073-332 31 04
Bengt Henricson
Marknadsanalytiker
Civilekonom och byggnadsingenjör
08-440 93 66
070-263 21 67
Joel Jönsson
Marknadsanalytiker
Master i Nationalekonomi
08-5990 57 85
070-985 49 68
Christian Brander
Marknadsanalytiker
Master i Nationalekonomi
08-5990 57 82
Karolina Zethraeus
Administratör/ Projektassistent
08-440 93 68
070-410 62 77
Malin Zethraeus
Marknadsanalytiker
Civilingenjör
08-5990 57 86
070-339 58 00
Marcus Ulriksson
Teknisk analytiker
Statistiker
08-5990 57 84
073-586 76 05
Daniel Ling
CTO
Master i Data- och Systemvetenskap
08-5990 57 80
070-284 28 70
Patric Lindqvist
Civilekonom och byggnadsingenjör med bred erfarenhet av olika typer av marknadsanalyser samt gedigen byggmarknadskännedom. Övergripande ansvar för verksamheten och utvecklingen av nya tjänster.
Ellinor Lindström

Magister i samhällsplanering med lång erfarenhet av bostadsutveckling. Ansvarig för drift och vidareutveckling av Prognoscentrets tjänster.

 

Johan Melbäck

Civilekonom och teknologie kandidat med bred kompetens inom konsumentmarknadsstudier. Ansvarig för försäljningsverksamheten.

Henrik Barckman

Säljare med mångårig erfarenhet från logistik- och fastighetsbranschen.

Kontakta Henrik för att höra mer om våra tjänster för Fastighets- och Bostadsutvecklare.

Jan von Essen

Doktor i Psykologi med bakgrund inom kognitionsforskning. Ansvarar för metod- och kvalitetsutveckling samt undersökningsdesign och statistisk analys.

 

 • Nöjd-Kund-Analys
 • Målgruppsanalyser
 • Statistisk analys
 • Undersökningsdesign
 • Kundnöjdhetsanalyser
 • Målgruppanalyser
Erika Knutsson
Ekonomie doktor med inriktning på kundbeteende och beslutsfattande. Ansvarig för Prognoscentrets kundnöjdhetsundersökningar.
 • Kundinsikt
 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Föredrag
Thomas Ekvall

Civilekonom i nationalekonomi med djupare kompetens inom mattematik och statistik. Ansvarig för prognosverksamheten samt byggvaru- och tjänsteanalyser.

 

 • Byggmarknadsprognoser
 • Makroekonomiska analyser
 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Trendanalyser
Ola Stadler
Civilekonom i företagsekonomi med god statistisk kompetens. Har gedigen erfarenhet av analysarbete med ansvar för olika typer av statistiska undersökningar och andra FoU-frågor. Ansvarar för marknadsanalyser angående bostadsmarknaden och bostadsutvecklingsprojekt.
 • Bostadsprojektanalyser
 • Konsumentundersökningar
Amanda Ivarsson Lundgren

Master i Nationalekonomi från Linköpings universitet. Arbetar med marknadsanalyser för bostadsmarknaden och bostadsutvecklingsprojekt samt kundnöjdhetsundersökningar.

 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Bostadsprojektanalyser
Bengt Henricson
Civilekonom och byggnadsingenjör med bred industriell erfarenhet. Arbetar med byggprognoser för Norden och ansvarar för Prognoscentrets arbete inom Euroconstruct®. Jobbar även med Prognoscentrets studier av byggmaterialmarknaden.
 • Den europeiska byggmarknaden
 • Byggprognoser Norden
 • Föredrag
 • Byggmaterialundersökningar
Joel Jönsson
Filosofie Magister i Nationalekonomi från Uppsala universitet med inriktning mot statistik. Har goda kunskaper inom kvantitativ metod och erfarenheter från olika typer av konsumentstudier. Ansvarar för vidareutveckling av företagets studier av byggmaterialmarknaden.
 • Datainsamling
 • Metod och analys
Christian Brander
Karolina Zethraeus
Assisterar våra analytiker vid genomförande och leverans av analyser. Sköter också den dagliga administrationen samt ansvarar för fakturering och andra kontorsrutiner.
Malin Zethraeus
Civilingenjör i tekniskfysik med lång erfarenhet av webbaserade undersökningar och presentationer av medarbetar- och kundundersökningar. Ansvarar för drift och utveckling kring Prognoscentrets webbaserade undersökningsverktyg.
 • Webbaserade undersökningsverktyg
Marcus Ulriksson

Utbildad statistiker på Uppsala universitet som arbetar som teknisk analytiker med fokus på de webbaserade enkätverktygen.

Daniel Ling

Data- och Systemvetare med inriktning mot beslutsstöd och affärssystem. Arbetar med produkt- och systemutveckling kring de webbaserade tjänsterna och modulerna.

Bjørn Mangor Birkeland
Administrerende Direktør
Siviløkonom
+47 97 70 07 72
Kåre Elnan
Markedsdirektør
Civilekonom
+47 97 70 07 73
Bjørn Erik Øye
Partner
Företagsekonom och Byggnadsingenjör
+47 90 01 11 86
Janne Arnet Clausen
Försäljningsansvarig
Cand. Polit
+47 48 89 21 46
Adrian Ekelund
Marknadsansvarig
MSc i Internasjonal markedsføring og ledelse
+47 90 02 91 64
Joakim Amundsen
Marknadsekonom
Markedsfører
+47 97 74 39 20
Agnete Hovden
Leder Markedsovervåking
Markedsfører
+47 415 43 337
Heidi Bjørneng
Affärsområdeschef Marknadsinsikt
Diplomekonom
+47 97 70 07 74
Bjørn Helge Nygaard
Nordisk leder GIS
Markedsfører
+47 95 89 18 20
David Lund
Chefsekonom
Nationalekonom
+47 41 69 30 68
Kjell Senneset
Seniorekonom
Nationalekonom
+47 48 20 73 91
Nejra Macic
Makroekonom
Samfunnsøkonom
+47 95 96 23 12
Ingrid Mjøs
Kontorschef
Bachelor i språk och information, Bachelor i mediavetenskap
+47 99 60 77 86
Eivind Hansen
Byggvaruanalytiker
Teknisk ritare
+47 90 77 99 84
Hårek Jørgensen
Byggevareanalytiker
Bedriftsøkonom
+47 92 28 51 18
Henriette Tomassen
Senioranalytiker
Civilekonom
+47 99 23 39 20
Kevin O'Neill
Senior GIS-analytiker
GIS / Markedsfører
+47 90 36 50 86
Knut Arild Kjesbu
Senior GIS-analytiker
Cand.merc
+47 97 73 94 96
Lisbeth Skarre Lund
Marknadsanalytiker
Inredningsarkitekt
+47 97 73 37 23
Eva Leszczynski
Markedsanalytiker
Økonom
+47 92 43 94 41
Erik Horgmo
Markedsanalytiker
Økonom
+47 97 42 38 10
Ola Noss
Systemutvecklare
Högskoleingenjör EDB
+47 97 17 45 73
Jørgen Brannstorph
Affärsutvecklare och dataskyddsombud
Markedsfører
+47 91 68 68 17
Bjørn Mangor Birkeland

Administrativ Direktör för företaget och därutöver utförande konsult inom en rad analysuppdrag.

 

 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Kundnöjdhetsstudier
 • Volym och strukturanalyser
 • Byggkostnadsanalyser
Kåre Elnan

Kåre har ansvaret för Prognoscentrets konsultavdelning, och har bred erfarenhet av olika specialuppdrag för kunderna.

 

 • Konsumentanalyser
 • Konsultuppdrag
 • Bostadsprojektanalyser
 • Future living
Bjørn Erik Øye

Bjørn-Erik har mycket bred erfarenhet från de flesta problemställningar relaterade till analyser av de nordiska bygg- och anläggningsmarknaderna. Är idag ansvarig för vårt europeiska nätverk EUROCONSTRUCT och all sammhälls- och mediakontakt.

En mycket populär och frekvent anlitad föredragshållare såväl nationellt som internationellt.

 

 • Den europeiska byggmarknaden
 • Föredrag
 • Media
Janne Arnet Clausen
Janne er Prognosesenterets Salgssjef, og jobber med rådgivning, foretningsutvikling og salgstilhørende aktiviteter. Hun har hovedfag i medier og kommunikasjon, i tillegg til mellomfag i psykologi og litteratur, fra Universitetet i Oslo. Hennes faglige tyngde er innen kvantitativ forskningsmetode.
 • Rådgivning
 • Salg og marked
 • Forretningsutvikling
Adrian Ekelund
Adrian er Prognosesenterets Markedssjef, og jobber med markedsføring og kommunikasjon, forretningsutvikling, rådgivning og salgsaktiviteter. Adrian har mastergrad fra Handelshøyskolen BI og University of Bath med hovedtyngde innenfor markedsføring, ledelse og strategi, i tillegg til studieopphold ved Fudan University i Shanghai.
 • Markedsaktiviteter og kommunikasjon
 • Presentasjoner/Foredrag
 • Forretningsutvikling
 • Rådgivning
 • Salgsaktiviteter
Joakim Amundsen
Joakim er markedskonsulent i Prognosesenteret, og jobber med rådgivning, forretningsutvikling og salgsaktiviteter. Joakim har befalsskoleutdannelse i Hæren og en bachelorgrad i markedsføring med spesialisering i prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI.
 • Salg, markedsaktiviteter og kommunikasjon
 • Rådgivning
 • Forretningsutvikling
Agnete Hovden
Agnete er leder for forretningsområdet Markedsovervåking, og jobber med ulike spesialoppdrag for kundene. Agnete har flere års erfaring fra analysearbeid i bransjen.
 • Demografiske analyser
 • Boligmarkedanalyser
 • Anleggsmarkedet
 • Konsulentoppdrag
Heidi Bjørneng
Heidi arbetar i Prognoscentrets konsultavdelning, och har bred erfarenhet av att genomföra olika typer av konsultuppdrag för våra kunder.
 • Kundnöjdhetstudier
 • Bostadsprojektanalyser
 • WEB-undersökningar
 • Konsultuppdrag
Bjørn Helge Nygaard
Bjørn har 12 års erfaring fra reklame på trykk og WEB, samt 15 år med analyse og strategisk rådgivning i handel. Han har jobbet med mange av de største aktørene blant boligutviklere, kjøpesenter, kjeder og leverandører til handelsvirksomheter i Norden. Han har gjennomført analyser for beslutninger om bygging av kjøpesenter og butikker basert på vitenskapelig metode som gir stor presisjon. Bjørn har vært gjesteforeleser ved BI, og deltar i forskningsprosjekter innen omsetningsprediksjon for butikker og kjøpesenter. Han har også jobbet med flere prosjekter for sentrumsutvikling i norske byer, med vekt på å utvikle handelstilbud til beste for innbyggerne og miljøet.
 • Forbrukerinnsikt og segmentering
 • Omsetningsberegning butikk/kjøpesenter/handelsområder
 • GIS – geografiske informasjonssystemer
 • Markedsstrategi
 • Optimalisering av butikk- og kjøpesenternettverk
 • Boligprosjektanalyser
David Lund
David har en magisterexamen i nationalekonomi från Universitetet i Bergen och arbetar med att analysera byggmarknaden samt göra makroekonomiska överväganden.
 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Makroanalyser
 • Trendanalyser
Kjell Senneset
Kjell leder Prognosesenterets avdelning för makroekonomi och marknadsanalys samt har det överordnade ansvaret för utarbetande av våra rapporter om utvecklingen i den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Han har 30 års erfarenhet av att analysera marknaden, både från departementsarbete och som anställd i Byggenæringens Landsforening.
 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Makroanalyser
 • Trendanalyser
Nejra Macic
Nejra har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, med studieopphold ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Hun arbeider med analyser av bygge- og anleggsmarkedene samt makroøkonomiske vurderinger.
Ingrid Mjøs
Ingrid har en bachelorgrad i språk og informasjon fra Universitetet i Bergen og en bachelorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med selskapets daglige administrative oppgaver og har blant annet ansvaret for fakturering. Hun er også med på planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter som nyhetsbrev, sosiale medier og seminarer.
 • Fakturering
 • Kontorstøtte
 • Sosiale medier
 • Nyhetsbrev
Eivind Hansen

Eivind har ansvaret för Prognosesenterets byggvaruanalyser och genomför årliga undersökningar av användningen av byggmaterial.

 

 • Byggmaterialundersökningar
 • Byggteknik
Hårek Jørgensen
Hårek har lang erfaring fra byggevarehandelen som markedssjef og rådgiver innen annonsering på papir og nett. Han har startet og drifter i dag et program for markedsovervåking av byggevarehandelens tilbud. Hårek har arbeidet med kampanjeanalyser i mer enn 20 år.
 • Kampanjeanalyser
 • Markedsovervåking
 • Produktansvar
Henriette Tomassen
Henriette er utdannet siviløkonom fra Ecole Supérieure de Commerce, Toulouse, Frankrike og Høgskolen i Oslo. Hun har bl.a. 8 års erfaring fra eiendomsmarkedet fra Profier hvor hun jobbet med analyser av eiendomsprosjekter, både bolig- og handelsprosjekter. I tillegg har hun erfaring fra Newsec med verdivurdering og analyse av næringseiendom.
 • Boligmarkedsanalyser
 • Handels- og kjøpesenteranalyser
 • Næringseiendoms analyser
 • Future Consept
 • Kundetilfredshet
 • Tilpassede konsulentoppdrag
Kevin O’Neill
Kevin har mastergrad i både markedsføring og GIS (Geographic Information Systems), og har over ti års erfaring med forhandlermodellering, beliggenhetplanlegging og geo-demografiske analyser.
 • GIS
Knut Arild Kjesbu
Knut har 15 års analyseerfaring fra ulike virksomheter innen segmentering, dagligvareanalyse, geodemografisk analyse, handelsanalyse, kraftanalyse og statistikk. I tillegg til dette har Knut pedagogisk bakgrunn og har blant annet jobbet som lærer.
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Lisbeth Skarre Lund

Lisbeth är utbildad inom inredning och assisterar företagets konsument- och trendanalyser. Ansvarig för bland annat branschrapportering, uppdatering av löpande rapporter, vissa kunduppdrag och hantering av våra kundmonitormätningar.

 

 • Branschanalyser
 • Informationsuppdatering
Eva Leszczynski
Eva har en samfunnsøkonomisk utdannelse fra Universitet i Oslo og hos Prognosesenteret jobber hun med ulike typer analyseoppdrag for kundene. Hun jobber også med design av web-analyser og rapporter.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • WEB-undersøkelser
 • Konsulentoppdrag
Erik Horgmo

Erik har en bachelor i økonomi og ledelse fra BI og har ved siden av studiene opparbeidet erfaring med design av web-analyser og rapporter. Han arbeider på tvers av mange prosjekter med å samle inn, analysere og presentere data.

 

 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • WEB-undersøkelser
 • WEB-rapporter
Ola Noss

Ola har en bachelorgrad i EDB från HiG och jobbar med utveckling och drift av datalösningarna Prognocentret använder sig av.
Nøkkelfunksjoner

 • SQL
 • Databas
 • Webutveckling
Jørgen Brannstorph

Jørgen fungerar som en länk mellan teknik och marknad. Har erfarenhet både från små företag och internationell koncern och har en bred erfarenhet från positioner inom försäljning, redaktion, utbildning, projektledning, ekonomi och produktutveckling.

 

 • Produktutveckling
 • Teknologi
 • Projektledning