Kontakta oss

På den här sidan hittar du kontaktinformation till våra kontor i Stockholm och Oslo, samt direktkontakt till alla oss som arbetar på Prognoscentret. Slå en signal eller skicka ett meddelande via formuläret så tar vi kontakt med dig.
Sverige

Prognoscentret AB

Tulegatan 11
113 53 Stockholm

+46 8 440 93 60
info@prognoscentret.se

Norge

Prognosesenteret AS

Karenslyst Allé 2
0278 Oslo

Tlf.: +47 24 11 58 80
ps@prognosesenteret.no

Våra medarbetare
Patric Lindqvist
VD
Innovationsansvarig
+46 8 440 93 62
+46 7 075 20 207
Ellinor Lindström
Operativ chef
+46 8 440 93 65
+46 7 076 03 750
Johan Melbäck
Försäljningschef
+46 8-440 93 64
+46 70-752 02 09
Jan von Essen
Kvalitets- och metodansvarig
+46 8 440 93 63
+46 7 083 39 951
Thomas Ekvall
Prognoschef
Produktchef omvärldsanalys
+46 8 440 93 67
+46 7 398 10 007
Erika Knutsson
Produktchef NKI
+46 8 599 05 783
+46 7 384 61 519
Ola Stadler
Produktchef Kundkartan Bostad
+46 8 440 93 69
+46 7 026 34 094
Amanda Ivarsson Lundgren
Marknadsanalytiker
+46 8 5990 57 81
+46 7 333 23 104
Mattias Pettersson
Marknadsanalytiker
+46 8-599 057 87
+46 76 -400 72 90
Christian Brander
Marknadsanalytiker
+46 8 599 057 82
Karolina Zethraeus
Administratör/ Projektassistent
+46 8 440 93 68
+46 7 041 06 277
Emelie Bratt
Projekt- och kommunikationsassistent
+46 70-710 68 44
Malin Zethraeus
Marknadsanalytiker
+46 8 599 05 786
+46 7 033 95 800
Marcus Ulriksson
Teknisk analytiker
+46 8 5990 57 84
+46 7 358 67 605
Conny Johansson
Nordic Data Engineer Manager
+46 76-891 40 28
Patric Lindqvist
Civilekonom och byggnadsingenjör med bred erfarenhet av olika typer av marknadsanalyser samt gedigen byggmarknadskännedom. Övergripande ansvar för verksamheten och utvecklingen av nya tjänster.
Ellinor Lindström

Magister i samhällsplanering med lång erfarenhet av bostadsutveckling. Ansvarig för drift och vidareutveckling av Prognoscentrets tjänster.

 

Johan Melbäck

Civilekonom och teknologie kandidat med bred kompetens inom konsumentmarknadsstudier. Ansvarig för försäljningsverksamheten.

Jan von Essen

Doktor i psykologi med bakgrund inom kognitionsforskning. Ansvarar för metod- och kvalitetsutveckling samt undersökningsdesign och statistisk analys.

 

 • Nöjd-Kund-Analys
 • Målgruppsanalyser
 • Statistisk analys
 • Undersökningsdesign
 • Kundnöjdhetsanalyser
 • Målgruppanalyser
Thomas Ekvall

Civilekonom i nationalekonomi med djupare kompetens inom matematik och statistik. Ansvarig för prognosverksamheten samt byggvaru- och tjänsteanalyser.

 

 • Byggmarknadsprognoser
 • Makroekonomiska analyser
 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Trendanalyser
Erika Knutsson
Ekonomie doktor med inriktning på kundbeteende och beslutsfattande. Ansvarig för Prognoscentrets kundnöjdhetsundersökningar.
 • Kundinsikt
 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Föredrag
Ola Stadler
Civilekonom i företagsekonomi med god statistisk kompetens. Har gedigen erfarenhet av analysarbete med ansvar för olika typer av statistiska undersökningar och andra FoU-frågor. Ansvarar för marknadsanalyser angående bostadsmarknaden och bostadsutvecklingsprojekt.
 • Bostadsprojektanalyser
 • Konsumentundersökningar
Amanda Ivarsson Lundgren

Master i Nationalekonomi från Linköpings universitet. Arbetar med marknadsanalyser för bostadsmarknaden och bostadsutvecklingsprojekt samt kundnöjdhetsundersökningar.

 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Bostadsprojektanalyser
Mattias Pettersson
Christian Brander

Master i nationalekonomi från Stockholms universitet med kompetens inom ekonometri. Arbetar med analyser och prognoser inom byggmarknaden.

 

Karolina Zethraeus
Assisterar våra analytiker vid genomförande och leverans av analyser. Sköter också den dagliga administrationen samt ansvarar för fakturering och andra kontorsrutiner.
Emelie Bratt
Malin Zethraeus
Civilingenjör i teknisk fysik med lång erfarenhet av webbaserade undersökningar och presentationer av medarbetar- och kundundersökningar. Ansvarar för drift och utveckling kring Prognoscentrets webbaserade undersökningsverktyg.
 • Webbaserade undersökningsverktyg
Marcus Ulriksson

Utbildad statistiker på Uppsala universitet som arbetar som teknisk analytiker med fokus på de webbaserade enkätverktygen.

Conny Johansson

Stor erfarenhet av arbete med bland annat Databaser, ETL Processer, CRM system, Data Analytics och Process Automation både inom och utanför den egna organisationen.

 • Struktur och processer vad gäller marknadsdata inom Prognoscentret för Sverige och Norge
 • Utvecklingsprojekt
Bjørn Mangor Birkeland
Administrerende Direktør
Siviløkonom
+47 977 00 772
Kåre Elnan
Markedsdirektør
Civilekonom
+47 977 00 773
Bjørn Erik Øye
Partner
Företagsekonom och Byggnadsingenjör
+47 900 11 186
+46 739 833 220
Janne Arnet Clausen
Försäljningsansvarig
Cand. Polit
+47 488 92 146
Adrian Ekelund
Marknadsansvarig
MSc i Internasjonal markedsføring og ledelse
+47 900 29 164
Nejra Macic
Sjeføkonom
Samfunnsøkonom
+47 959 62 312
Agnete Hovden
Leder Markedsovervåking
Markedsfører
+47 415 43 337
Heidi Bjørneng
Affärsområdeschef Marknadsinsikt
Diplomekonom
+47 977 00 774
Bjørn Helge Nygaard
Nordisk leder GIS
Markedsfører
+47 958 91 820
David Lund
Senior makroøkonom
Nationalekonom
+47 416 93 068
Kjell Senneset
Seniorekonom
Nationalekonom
+47 482 07 391
Veronica Strøm
Makroøkonom
Samfunnsøkonom
+47 924 66 154
Ingrid Mjøs
Kontorschef
Bachelor i språk och information, Bachelor i mediavetenskap
+47 996 07 786
Henriette Tomassen
Senioranalytiker
Civilekonom
+47 992 33 920
Kevin O'Neill
Senior GIS-analytiker
GIS / Markedsfører
+47 903 65 086
Knut Arild Kjesbu
Senior GIS-analytiker
Cand.merc
+47 977 39 496
Eva Leszczynski
Markedsanalytiker
Økonom
+47 924 39 441
Ola Noss
Systemutvecklare
Högskoleingenjör EDB
+47 971 74 573
Jørgen Brannstorph
Affärsutvecklare och dataskyddsombud
Markedsfører
+47 916 86 817
Bjørn Mangor Birkeland

Administrativ Direktör för företaget och därutöver utförande konsult inom en rad analysuppdrag.

 

 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Kundnöjdhetsstudier
 • Volym och strukturanalyser
 • Byggkostnadsanalyser
Kåre Elnan

Kåre har ansvaret för Prognoscentrets konsultavdelning, och har bred erfarenhet av olika specialuppdrag för kunderna.

 

 • Konsumentanalyser
 • Konsultuppdrag
 • Bostadsprojektanalyser
 • Future living
Bjørn Erik Øye

Bjørn-Erik har mycket bred erfarenhet från de flesta problemställningar relaterade till analyser av de nordiska bygg- och anläggningsmarknaderna. Är idag ansvarig för vårt europeiska nätverk EUROCONSTRUCT och all samhälls- och mediakontakt.

En mycket populär och frekvent anlitad föredragshållare såväl nationellt som internationellt.

 

 • Den europeiska byggmarknaden
 • Föredrag
 • Media
Janne Arnet Clausen
Janne er Prognosesenterets Salgssjef, og jobber med rådgivning, foretningsutvikling og salgstilhørende aktiviteter. Hun har hovedfag i medier og kommunikasjon, i tillegg til mellomfag i psykologi og litteratur, fra Universitetet i Oslo. Hennes faglige tyngde er innen kvantitativ forskningsmetode.
 • Rådgivning
 • Salg og marked
 • Forretningsutvikling
Adrian Ekelund
Adrian er Prognosesenterets Markedssjef, og jobber med markedsføring og kommunikasjon, forretningsutvikling, rådgivning og salgsaktiviteter. Adrian har mastergrad fra Handelshøyskolen BI og University of Bath med hovedtyngde innenfor markedsføring, ledelse og strategi, i tillegg til studieopphold ved Fudan University i Shanghai.
 • Markedsaktiviteter og kommunikasjon
 • Presentasjoner/Foredrag
 • Forretningsutvikling
 • Rådgivning
 • Salgsaktiviteter
Nejra Macic
Nejra har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, med studieopphold ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Hun arbeider med analyser av bygge- og anleggsmarkedene samt makroøkonomiske vurderinger.
Agnete Hovden
Agnete er leder for forretningsområdet Markedsovervåking, og jobber med ulike spesialoppdrag for kundene. Agnete har flere års erfaring fra analysearbeid i bransjen.
 • Demografiske analyser
 • Boligmarkedanalyser
 • Anleggsmarkedet
 • Konsulentoppdrag
Heidi Bjørneng
Heidi arbetar i Prognoscentrets konsultavdelning, och har bred erfarenhet av att genomföra olika typer av konsultuppdrag för våra kunder.
 • Kundnöjdhetstudier
 • Bostadsprojektanalyser
 • WEB-undersökningar
 • Konsultuppdrag
Bjørn Helge Nygaard
Bjørn har 12 års erfaring fra reklame på trykk og WEB, samt 15 år med analyse og strategisk rådgivning i handel. Han har jobbet med mange av de største aktørene blant boligutviklere, kjøpesenter, kjeder og leverandører til handelsvirksomheter i Norden. Han har gjennomført analyser for beslutninger om bygging av kjøpesenter og butikker basert på vitenskapelig metode som gir stor presisjon. Bjørn har vært gjesteforeleser ved BI, og deltar i forskningsprosjekter innen omsetningsprediksjon for butikker og kjøpesenter. Han har også jobbet med flere prosjekter for sentrumsutvikling i norske byer, med vekt på å utvikle handelstilbud til beste for innbyggerne og miljøet.
 • Forbrukerinnsikt og segmentering
 • Omsetningsberegning butikk/kjøpesenter/handelsområder
 • GIS – geografiske informasjonssystemer
 • Markedsstrategi
 • Optimalisering av butikk- og kjøpesenternettverk
 • Boligprosjektanalyser
David Lund
David har en magisterexamen i nationalekonomi från Universitetet i Bergen och arbetar med att analysera byggmarknaden samt göra makroekonomiska överväganden.
 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Makroanalyser
 • Trendanalyser
Kjell Senneset
Kjell leder Prognosesenterets avdelning för makroekonomi och marknadsanalys samt har det överordnade ansvaret för utarbetande av våra rapporter om utvecklingen i den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Han har 30 års erfarenhet av att analysera marknaden, både från departementsarbete och som anställd i Byggenæringens Landsforening.
 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Makroanalyser
 • Trendanalyser
Veronica Strøm
Ingrid Mjøs
Ingrid har en bachelorgrad i språk og informasjon fra Universitetet i Bergen og en bachelorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med selskapets daglige administrative oppgaver og har blant annet ansvaret for fakturering. Hun er også med på planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter som nyhetsbrev, sosiale medier og seminarer.
 • Fakturering
 • Kontorstøtte
 • Sosiale medier
 • Nyhetsbrev
Henriette Tomassen
Henriette er utdannet siviløkonom fra Ecole Supérieure de Commerce, Toulouse, Frankrike og Høgskolen i Oslo. Hun har bl.a. 8 års erfaring fra eiendomsmarkedet fra Profier hvor hun jobbet med analyser av eiendomsprosjekter, både bolig- og handelsprosjekter. I tillegg har hun erfaring fra Newsec med verdivurdering og analyse av næringseiendom.
 • Boligmarkedsanalyser
 • Handels- og kjøpesenteranalyser
 • Næringseiendoms analyser
 • Future Consept
 • Kundetilfredshet
 • Tilpassede konsulentoppdrag
Kevin O’Neill
Kevin har mastergrad i både markedsføring og GIS (Geographic Information Systems), og har over ti års erfaring med forhandlermodellering, beliggenhetplanlegging og geo-demografiske analyser.
 • GIS
Knut Arild Kjesbu
Knut har 15 års analyseerfaring fra ulike virksomheter innen segmentering, dagligvareanalyse, geodemografisk analyse, handelsanalyse, kraftanalyse og statistikk. I tillegg til dette har Knut pedagogisk bakgrunn og har blant annet jobbet som lærer.
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Eva Leszczynski
Eva har en samfunnsøkonomisk utdannelse fra Universitet i Oslo og hos Prognosesenteret jobber hun med ulike typer analyseoppdrag for kundene. Hun jobber også med design av web-analyser og rapporter.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • WEB-undersøkelser
 • Konsulentoppdrag
Ola Noss

Ola har en bachelorgrad i EDB från HiG och jobbar med utveckling och drift av datalösningarna Prognocentret använder sig av.
Nøkkelfunksjoner

 • SQL
 • Databas
 • Webutveckling
Jørgen Brannstorph

Jørgen fungerar som en länk mellan teknik och marknad. Har erfarenhet både från små företag och internationell koncern och har en bred erfarenhet från positioner inom försäljning, redaktion, utbildning, projektledning, ekonomi och produktutveckling.

 

 • Produktutveckling
 • Teknologi
 • Projektledning
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev