RAPPORT: Attityder till nyproduktion

Bakgrund

En mycket gynnsam marknad med stor efterfrågan på såväl nya som gamla bostäder ersattes under några år fram till 2019 av sjunkande priser, osålda bostäder och åtstramade finansieringsmöjligheter. Problemet med spekulationsköpare tog tvärstopp och istället hamnade bostadsutvecklarna i ett läge där det var svårt att hitta nya kunder.

 

I rapporten ”Attityder till nyproduktion” redogörs för hur denna utveckling påverkade allmänhetens attityder till nyproducerade bostäder.

 

 

Rapportens innehåll

Del 1. Åsikter om bostadsmarknaden

 • Hur många kan tänka sig att flytta till nybyggt?
 • Uppfattningar om bostadsmarknadens prisvärdhet
 • Förväntningar på bostäders värdetillväxt
 • Åsikter om byggtakten
 • Ska det byggas fler höga hus?

 

Del 2. Attityder till nyproduktion

 • Ekonomi: Är nyproduktion dyrt?
 • Trygghet: Känns det ”tryggt” att köpa nyproduktion?
 • Tidsaspekter: Vad tänker man om att inflyttning dröjer?
 • Bostaden: Vad tycker man om bostadskvaliteten?
 • Arkitektur: Hur ser man på arkitekturen i nyproduktion
 • Området/läget
 • Miljö/klimat
 • Inställningen till att själv bo i nyproduktion

 

Del 3. En närmare titt på olika målgrupper

Attityder och åsikter i sex olika målgrupper undersöks närmare; pensionären, den ensamstående föräldern, barnfamiljen, sambohushållet, singelhushållet, unga vuxna.

 

Del 4. Bilden av nyproduktion i media

Hur skildras nyproducerade bostäder i media och upplever allmänheten att bilden är negativ eller positiv?

Information om rapporten

Publicerad: december 2019
Undersökningskoncept: Future Living
Metod: Enkätundersökning via webbpanel till ett riksrepresentativt urval av allmänheten.
Pris: 15.000 SEK ex. moms.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev