RAPPORT: Det bästa köket

Bakgrund

I början av 2019 genomförde Prognoscentret en köpbeslutsundersökning. I den framkom att en bra planlösning är en av de två absolut viktigaste faktorerna vid val av ny bostad. I 2020 års undersökning Den bästa planlösningen grävde vi djupare i vad som anses vara en bra planlösning. Resultaten pekade tydligt mot att köket har en mycket central roll i hur en planlösning värderas.

I undersökningen ”Det bästa köket” som publicerades i oktober 2021 besvarar vi vad som är ett bra kök. I rapporten undersöks vilken form på köket som är attraktivast samt hur olika målgrupper värderar varierande stilar och funktioner. Undersökningen ger svar på följande:

 

 • Vilken kombination av egenskaper i ett kök som är mest attraktivt – totalt och i olika målgrupper.
 • Hur mycket mer eller mindre attraktivt ett kök blir om man ändrar olika detaljer och egenskaper i köket.

 

Så gick undersökningen till:

 • Tillsammans med köksleverantören Vedum ritade vi upp 30 kök med olika stilar och varierande utformning.
 • En webbpanel bestående av 913 personer fick sedan värdera de olika köken.
 • En förutsättning för undersökningen var att priset för samtliga kök skulle vara lika. Samtliga köks skulle dessutom kunna anses vara attraktiva.
 • Svaren analyserades sedan med hjälp av Choice based Conjoint vilket ger den svarandes verkliga värdering av en viss aspekt. Metoden baseras på att den svarande ställs inför en rad valsituationer istället för göra sina bedömningar utifrån en skala.
Innehåll

Del 1. Bakgrundsinformation

 • Fakta om de som svarat
 • Hur bor de som svarat?
 • Erfarenhet av köksrenovering och planer framåt
 • Intresse för nyproducerade bostäder

 

Del 2. Hur utformas ett attraktivt kök?

 • Vilken aspekt av köket är viktigast – stil, form, överskåp eller köksö?
 • Fördjupning: Vilken form i kombination med stil anses mest attraktiv?
 • Fördjupning: Hur värderar olika målgrupper kök med eller utan köksö?
 • Fördjupning: Hur värdera olika målgrupper kök med eller utan överskåp?
 • Fördjupning: Vilken stil föredrar olika målgrupper – modernt, klassiskt eller skandinaviskt?

 

Del 3. En jämförelse av alla kökskombinationer för att utreda vilka kök som är mest respektive minst attraktiva

 • Vilket kök väljs om samtliga 30 kök finns att välja mellan – och vilka väljs i minst utsträckning?
 • Vilka kök väljs då endast de fem bästa köken finns att välja på?

 

Del 4. Laborering med resultaten 

 • Test av vilka kök som är populärast givet olika förutsättningar.
  – Hur ser resultaten ut om respondenterna endast får välja kök med L-, I-eller U-form?
  – Hur maximerar vi efterfrågan då U-formade kök utesluts som valmöjlighet?
 • Vilka kök bör visas i en visningslägenhet eller i en begränsas köksutställning?

 

Del 5. Utrustningen i köket

 • Vilken typ av diskho föredrar olika målgrupper?
 • Vilken lösning föredrar olika målgrupper gällande köksfläkt?
 • Placering av diskmaskin och ugn
 • Vilken typ av spis är mest populär?
 • Vilken extra utrustning vill man ha i sitt kök?
 • Var och vad vill man källsortera?

 

Del 6. Öppna svar

 • Av de 913 personer som deltog i undersökningen har 507 personer lämnat fritextsvar. I denna del redovisas de vanligaste synpunkterna.

 

Del 7. Sammanfattning 

 

Om rapporten

Publicerad: oktober 2021

Undersökningskoncept: Future Living

Metod: Enkätundersökning via webbpanel. Analysmetod: Choice based Conjoint.

Pris: 30.000 SEK ex. moms

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev