RAPPORT: Den bästa planlösningen

Bakgrund

En bra planlösning är en helt avgörande faktor vid val av ny bostad. Det visade den köpbeslutsundersökning som Prognoscentret genomförde 2019. I ”Den bästa planlösningen” kartläggs olika målgruppers preferenser avseende olika typer av rumssamband, öppenhet mellan olika rum, bostads- resp. rumsstorlekar. Undersökningen bygger på en sk. choice based conjoint – en avancerad metod för att mäta människors verkliga preferenser.

 

Så gick undersökningen till:

 • Vi lät en arkitekt rita upp tre olika bostäder – en lägenhet med 2 rok, en med 3 rok samt en med 5 rok.
 • I arkitektens uppdrag ingick att rita en attraktiv bostad så att samtliga alternativ uppfattades som tänkbara alternativ för de svarande.
 • För varje planlösning varierades de egenskaper som vi ville undersöka, t.ex. öppenhet mellan olika rum, en större eller två mindre balkonger, större gemensamma utrymmen eller större privata utrymmen.
 •  Samtliga planlösningar var enkla och tydliga så att respondenterna snabbt kunde bilda sig en uppfattning om bostaden.
Rapportens innehåll

Del 1. Bakgrundsinformation

 • Fakta om de som svarat
 • Målgrupper i undersökningen
 • Geografi
 • Flyttplaner
 • Intresse för nyproduktion

Del 2. Hur utformas en attraktiv bostad?

 • Vad är viktigast för olika bostadsytor; kök/vardagsrum, balkong, hallförvaring, gemensam/privat yta, rundgång/extra klädkammare.
 • Lösning mellan kök och vardagsrum (öppen, halvöppen, sluten)
 • Balkong (en större eller två mindre)
 • Förvaringslösning i hallen (öppen förvaring eller klädkammare)
 • Fördelning av bostadsyta (större privata ytor eller mer gemensam yta)
 • Rundgång eller extra klädkammare?

Del 3. De bästa planlösningarna

 • Vilken planlösning väljer man givet att alla kombinationer finns?
 • Den bästa tvåan.. och den sämsta.
 • Den bästa trean… och den sämsta.
 • Den bästa femman… och den sämsta.
 • Vilken planlösning anses mest attraktiv givet att de bästa tre erbjuds.

Del 4. Summering och reflektioner

 

Bilaga

Innehåller samtliga planlösningar och kombinationer.

Information om rapporten

Publicerad: juni 2020
Undersökningskoncept: Future Living
Metod: Enkätundersökning via webbpanel. Analysmetod: Choice based conjoint.
Pris: 15.000 SEK ex. moms. (Ord. pris. 30.000 SEK) Rapporten har prisreducerats då den publicerades för mer än ett år sedan.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev