RAPPORT: En osäker marknad

Bakgrund

Det senaste året har präglats av kriget i Ukraina, en skenande inflation och flertalet räntehöjningar. Enligt många undersökningar är de svenska hushållen mer pessimistiska än på mycket länge. Vad får det för konsekvenser på flytt-och renoveringsplaner samt hushållens boendepreferenser? Det har vi tittat närmare på i årets tredje Future Living-rapport som baseras på 1100 svar från ett representativt urval av allmänheten.

Innehåll
 • Syfte och fakta om rapporten
 • Fakta om de som svarat
 • Andel av allmänheten som flyttat under pandemin och orsaker till flytt
 • Andel som har flyttplaner
 • Hur oroliga är hushållen över sin ekonomi?
 • Andel av hushållen som ändrat sina flyttplaner med anledning av osäkerheten i omvärlden
 • Vilka faktorer har haft störst betydelse för hushållens ändrade flyttplaner?
 • Andel av hushållen som ändrat sina flyttplaner med anledning av osäkerheten i omvärlden
 • Främsta orsaker till hushållens ändrade renoveringsplaner
 • Har hushållens boendepreferenser förändrats till följd av det som sker i omvärlden?
 • Allmänhetens boendepreferenser (bostadsstorlek, upplåtelseform)
 • Andel som överväger att flytta till energieffektiv bostad, eller att energieffektivisera sin bostad.
 • Hushållens olika planerade energieffektiviseringsåtgärder
 • Hur viktigt är det för hushållen att ha tillgång till bil och har inställningen förändrats under det senaste året?
 • Riksdagsvalet 2022 – tror allmänheten att valutgången kommer att påverka bostadsmarknaden?
 • Riksdagsvalet 2022 – tror allmänheten att valutgången kommer att påverka boendeekonomin
 • Allmänhetens inställning till nyproduktion, uppfattning om prisvärdhet och förväntningar på värdeförändringen
 • Risker och fördelar med nyproduktion
 • Allmänhetens inställning till olika upplåtelseformer
 • Hyresrätten – inställning till att hyra bostaden om ett högt ränteläge består
 • Bonusundersökning: Bostadsutvecklarna besvarar frågor om framtiden
Om rapporten

Publicerad: september 2022

Undersökningskoncept: Future Living

Metod: enkät till allmänheten

Pris: 20.000 ex. moms

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev