RAPPORT: Hållbart boende

Bakgrund

Idag är det kanske en självklarhet att en nybyggd bostad ska vara anpassad efter rådande miljö- och hållbarhetskrav men det är ändå motiverat att lära sig mer om människors syn på miljöanpassningar i bostaden. Rapporten redogör för hur attraktiva olika hållbarhetslösningar är för olika målgrupper, vilken kunskap som finns och vilken inställning man har till att bo mer miljösmart. Kunskaperna om olika miljömärkningar utvärderas också.

Rapportens innehåll

Del 1. Bakgrundsinformation

 • Fakta om de som svarat
 • Hur många anser sig leva miljövänligt idag?
 • Synen på miljö och klimat generellt
 • Andel som önskar sig ett mer miljövänligt liv
 • Tre tydliga personligheter illustrerar allmänheten; Skeptiska Stefan, Miljö-Malva och Miljömätta Måns. Dessa tre personas följer oss genom hela rapporten.

 

Del 2. Utmaningarna i att leva mer miljösmart 

 • Upplevda utmaningar sett till nuvarande bostadssituation
 • Upplevda utmaningar nedbrutet på våra personas

 

Del 3. Bostaden ur ett miljöperspektiv

 • Hur miljövänlig anses den nuvarande bostaden?
 • Vikten av att nästa bostad är klimatsmart
 • Resultat nedbrutet på våra personas.
 • Kan man bedöma huruvida en bostad är miljövänlig?
 • Vad förknippar allmänheten ett hållbart boende med?

 

Del 4. Attraktiviteten i olika hållbarhetslösningar

 • Allmänhetens uppfattning
 • Jämförelser mellan våra personas.

 

Del 5. Miljöcertifieringar och miljöprofiler 

 • Spontan kännedom
 • Hjälpt kännedom
 • Betydelsen av en miljöcertifierad bostad vid flytt.
 • Allmänhetens uppfattning om en miljöcertifierad nyproducerad bostad är mer klimatvänlig än en utan certifiering.
 • Hur kan en miljöcertifiering bli mer attraktiv?
 • Allmänhetens uppfattning om andelen miljöcertifierade nyproducerade bostäder.
 • Kännedom om olika miljöprofiler.
 • Allmänhetens uppfattning om en nyproducerad bostad med miljöprofil är mer klimatvänlig än en utan miljöprofil, även nedbrutet på våra personas.
 • Allmänhetens uppfattning om vad som är mest miljövänligt – nytt eller renoverat, höga eller låga hus, betong eller trä m.m.

 

Del 6. Allmänhetens kunskap om olika livsstilsförändringars påverkan på klimatet. 

 

Del 7. Allmänhetens attityder till framtidens bostäder ur ett miljöperspektiv

 

Del 8. Summering och slutsatser

Information om rapporten

Publicerad: april 2021
Undersökningskoncept: Future Living
Metod: Webbaserad enkätundersökning.
Pris: 15.000 SEK ex. moms.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev