RAPPORT: Trygghet – i bostadsområdet och i samband med bostadsköpet

Bakgrund

Som ett led i att bekämpa inflationen har Riksbanken höjt styrräntan i rekordfart. Tillsammans med de höga energipriserna har detta orsakat en kraftig inbromsning på bostadsmarknaden. Hur ställer sig människor till att byta boende i detta läge? Ändras flyttplanerna och i så fall på vilket sätt? Vad oroar man över och vilka konsekvenser får det på hur man agerar på bostadsmarknaden. Dessa frågor – bland flera – svarar vi på i den här rapporten.

Innehåll
  • Syfte och fakta om rapporten
  • Fakta om de som svarat
  • De olika livsfaserna
  • Flyttplaner
  • Hur trygga är vi där vi bor och varför?
  • Övriga trygghetsfrågor kring boendet
  • Inställning till nyproduktion
  • Trygghet i samband med bostadsköp
  • Garantier och försäkringar
  • Sammanfattning
Om rapporten

Publicerad: december 2022

Undersökningskoncept: Future Living

Metod: enkätundersökning med bl.a. regressionsanalyser

Pris: 25.000 kr ex. moms

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev