RAPPORT: Så flyttar vi efter pandemin

Bakgrund

För två år sedan genomförde Prognoscentret en undersökning om hur svenskarna flyttade under pandemiåret 2020. Vi kunde då se vissa förändringar i mönster och frekvens men medias bild om att flyttarna gick till större bostäder, ofta i ett mer lantligt läge, syntes inte särskilt tydligt i statistiken. Med tillgång till ny flyttstatistik för ytterligare två år varav 2022 går att klassa som ett pandemifritt, har vi i denna rapport undersökt hur flyttmönstrena har förändrats efter pandemin. Vi tittar också närmare på den gröna omställningen i Norrland. Går flyttströmmarna norrut nu?

Innehåll
 • Syfte och fakta om rapporten
 • Befolkningsutvecklingen under 2022
 • Flyttåret 2022
 • Är pandemiflyttarna det ”nya normala”?
 • Flyttar till olika boendeformer
 • Hur har unga vuxna flyttat?
 • Hur långt flyttar man?
 • Nedslag storstäder – flyttmönster för landets tre största regioner
 • Nedslag Norrlandskommunerna
  – Kiruna
  – Gällivare
  – Boden
  – Luleå
  – Umeå
  – Sundsvall/Timrå/Härnösand
 • Case: Skellefteå var först ut! Hur har det gått?
 • Flyttnetto i utvalda Norrlandskommuner
 • Sammanställning: Gröna industriprojekt och nya arbetstillfällen
 • Förutsättningar för att bygga bostäder i den gröna omställningens spår
Om rapporten

Publicerad: oktober 2023
Undersökningskoncept: Future Living
Metod: bearbetning av statistik från SCB och Prognoscentrets analysverktyg Kundkartan Bostad samt externt publicerat material om den gröna omställningen.
Pris: 20.000 SEK exkl. moms

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev