Om oss

Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag som har specialiserat sig på den nordiska bygg- och fastighetsmarknaden.
Organisation och medarbetare

Prognoscentret grundades i Norge 1978 och etablerade 1991 ett dotterbolag i Sverige. På våra kontor i Stockholm och Oslo sysselsätter vi idag ca 45 personer och har etablerat oss som en ledande leverantör av marknadsanalyser för den Nordiska bygg- och fastighetsmarknaden. Bolagen ingår i koncernen 4Cast Group som sedan hösten 2019 är en del av Ambita.

Bland företagets medarbetare finns ekonomer, psykologer, samhällsplanerare, ingenjörer och IT-specialister representerade. Tack vare bredden i vår kompetens erbjuder vi såväl nischade tjänster som övergripande analyser.

Vi har långtgående kompetens inom metodik och statistisk analys. Tillsammans med stora kunskaper om marknaden ger det oss möjlighet att ta fram tillförlitliga och operativa beslutsunderlag åt våra kunder.

Kontaktuppgifter
Karriär

Prognoscentret är ett företag som sätter stort värde på att alla medarbetare mår bra och kan kombinera ett intressant och utvecklande yrkesliv med annat som lockar i livet.

Vi är fortfarande en relativt liten arbetsplats vilket ger en familjär stämning där alla känner alla. Samtidigt är vi tillräckligt stora för att kunna erbjuda utmaningar och goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll.

Vi är alltid intresserade av nya kollegor. Skicka gärna information om dig själv till oss!

Vår vision

Prognoscentret har tre kärnvärden som ligger till grund för bolagets verksamhet: kvalitet, kompetens och samarbete. Våra värderingar återspeglas i allt vi gör, såväl i kontakt med kunder, kollegor som med vår omgivning.

Vår vision är att med utgångspunkt i vår kompetens, kvalitet och samarbetsförmåga, erbjuda marknadens bästa tjänster för kunskapsdriven verksamhetsstyrning inom bygg- och fastighetsbranschen i Norden.

Metod och kvalitet

Prognoscentret har lång praktisk erfarenhet av att arbeta med olika typer av vetenskapliga metoder och metodutveckling, framförallt när det gäller kvantitativ analys.

Prognoscentret använder sig av både etablerade undersökningsmetoder som metoder anpassade för specifika kunder eller undersökningar. I nära samarbete med våra kunder låter vi den specifika frågeställningen och villkoren i varje situation styra valet av metod för datainsamling och analys.

ESOMAR och SÖK

ESOMAR (European Association of Opinion and Marketing Research Professionals) är en internationell organisation för marknadsundersökningsföretag. Organisationen arbetar för att utveckla allmänhetens och myndigheters förtroende för branschen samt kompetensen inom undersökningsbranschen. För att delta i utvecklingen och för att stödja detta viktiga arbete är Prognoscentret medlem i ESOMAR.

Prognoscentret har också medlemmar i SÖK (Sveriges Marknadsundersökare). Genom medlemskapet förpliktigas medarbetare att arbeta efter branschens etiska och kvalitativa riktlinjer.

Etik, dataskydd, och behandling av personuppgifter

Det är tryggt att vara kund eller delta i undersökningar hos Prognoscentret. Vi följer alltid de lagar (t.ex. GDPR) och etiska riktlinjer (uppsatta av ESOMAR) som finns för marknadsundersökningar för att inte skada kunder, deltagare i undersökningar eller industrins rykte.

Vi värnar särskilt om våra kunders och undersökningsdeltagares integritet och personuppgifter. Givetvis lagrar vi data på ett säkert sätt som förhindrar att information ändras, kommer på avvägar eller missbrukas. Dessutom är vår personuppgiftsbehandling helt transparent och vi försöker göra våra processer och era rättigheter tydliga för er.

Läs mer om hur vi skyddar personuppgifter via nedanstående länkar:

Integritetspolicy för undersökningsdeltagare
Press och media

Här har vi samlat alla uppgifter för dig som arbetar med press och media.

Mediakontakt i Norge: Nejra Macic, telefon +47 959 62 312

Mediakontakt i Sverige: Patric Lindqvist, telefon 08-440 93 60

Till press och media
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev