Om oss

Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag som har specialiserat sig på den nordiska bygg- och fastighetsmarknaden.
Journalist? Klicka här för Press & Media.
Organisation och medarbetare

Prognoscentret grundades i Norge 1978 och etablerade 1991 ett dotterbolag i Sverige. På våra kontor i Stockholm och Oslo sysselsätter vi idag 37 personer och har etablerat oss som en ledande leverantör av marknadsanalyser för den Nordiska bygg- och fastighetsmarknaden.

 

Prognoscentret är idag medarbetarägt och helt utan andra ägarintressen från branschen vilket säkerställer objektivitet i våra analyser. Bland företagets medarbetare finns ekonomer, psykologer, samhällsplanerare, ingenjörer och IT-tekniker representerade. Tack vare bredden i vår kompetens erbjuder vi såväl nischade tjänster som övergripande analyser.

 

Vi har långtgående kompetens inom metodik och statistisk analys. Tillsammans med stora kunskaper om marknaden ger det oss möjlighet att ta fram tillförlitliga och operativa beslutsunderlag åt våra kunder.

Kontaktuppgifter
Karriär

Prognoscentret är ett företag som sätter stort värde på att alla medarbetare mår bra och kan kombinera ett intressant och utvecklande yrkesliv med annat som lockar i livet.

 

Vi är fortfarande en relativt liten arbetsplats vilket ger en familjär stämning där alla känner alla. Samtidigt är vi tillräckligt stora för att kunna erbjuda utmaningar och goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll.

 

Vi är alltid intresserade av nya kollegor. Skicka gärna information om dig själv till oss!

Vår vision

Prognoscentret har tre kärnvärden som ligger till grund för bolagets verksamhet: kvalitet, kompetens och samarbete. Våra värderingar återspeglas i allt vi gör, såväl i kontakt med kunder, kollegor som med vår omgivning.

 

Vår vision är att med utgångspunkt i vår kompetens, kvalitet och samarbetsförmåga, erbjuda marknadens bästa tjänster för kunskapsdriven verksamhetsstyrning inom bygg- och fastighetsbranschen i Norden.

Metod och kvalitet

Prognoscentret har lång praktisk erfarenhet av att arbeta med olika typer av vetenskapliga metoder och metodutveckling, framförallt när det gäller kvantitativ analys.

 

Prognoscentret använder sig av både etablerade undersökningsmetoder som metoder anpassade för specifika kunder eller undersökningar. I nära samarbete med våra kunder låter vi den specifika frågeställningen och villkoren i varje situation styra valet av metod för datainsamling och analys.

 

ESOMAR och SÖK

ESOMAR (European Association of Opinion and Marketing Research Professionals) är en internationell organisation för marknadsundersökningsföretag. Organisationen arbetar för att utveckla allmänhetens och myndigheters förtroende för branschen samt kompetensen inom undersökningsbranschen. För att delta i utvecklingen och för att stödja detta viktiga arbete är Prognoscentret medlem i ESOMAR.

 

Prognoscentret är också medlem i SÖK (Sveriges Marknadsundersökare). Genom medlemskapet förpliktigas Prognoscentret att arbeta efter branschens etiska och kvalitativa riktlinjer.

Etik och dataskydd

Alla som deltar i våra marknadsundersökningar kan vara trygga i att upplysningar hanteras konfidentiellt. Vi lagrar data på ett säkert sätt som förhindrar att information ändras, kommer på avvägar eller blir missburkat.

 

Vi strävar efter att följa alla relevanta nationella och internationella lagar, samt att agera etiskt och inte skada kunder, deltagare i undersökningar eller industrins rykte. Vi betonar att deltagandet i undersökningar är frivilligt, och valet att delta bör baseras på fullständig och korrekt information om studiens natur, syfte och rapportering.

Läs mer om hur vi skyddar personuppgifter
Press och media

Här har vi samlat alla uppgifter för dig som arbetar med press och media.

 

Mediakontakt i Norge: Björn-Erik Øye, telefon +47 900 111 86

Mediakontakt i Sverige: Patric Lindqvist, telefon 08-440 93 60

Till press och media