Om oss

Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag som har specialiserat sig på den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden.
Organisation och medarbetare

Prognosesenteret grundades i Norge 1978 och etablerade 1991 dotterbolaget Prognoscentret AB. På våra kontor i Stockholm och Oslo sysselsätter vi idag ca 40 personer och har etablerat oss som en oberoende ledande leverantör av operativa och strategiska beslutsunderlag för den nordiska bygg- och fastighetsmarknadens olika aktörer. Från och mars 2023 ingår vi i Byggfakta Group (publ) som har verksamhet i 32 marknader. I Byggfakta Group ingår bland annat Forecon Oy som liksom Prognosesenteret och Prognoscentret ingår i det europeiska analysnätverket EUROCONSTRUCT.

 

 

Bland Prognoscentrets medarbetare finns ekonomer, statistiker, psykologer, samhällsplanerare, ingenjörer och IT-specialister representerade. Bredden i vår kompetens innebär att vi kan erbjuda såväl nischade tjänster som övergripande analyser. Vi har långtgående kompetens inom metodik och statistisk analys.

Vår vision

Prognoscentret har tre kärnvärden som ligger till grund för bolagets verksamhet: kvalitet, kompetens och samarbete. Våra värderingar återspeglas i allt vi gör, såväl i kontakt med kunder, kollegor som med vår omgivning.

 

Vår vision är att med utgångspunkt i vår kompetens, kvalitet och samarbetsförmåga, erbjuda marknadens bästa tjänster för kunskapsdriven verksamhetsstyrning inom bygg- och fastighetsbranschen i Norden.

Metod och kvalitet

Prognoscentret har lång praktisk erfarenhet av att arbeta med olika typer av vetenskapliga metoder och metodutveckling, framförallt när det gäller kvantitativ analys.

Prognoscentret använder sig av både etablerade undersökningsmetoder som metoder anpassade för specifika kunder eller undersökningar. I nära samarbete med våra kunder låter vi den specifika frågeställningen och villkoren i varje situation styra valet av metod för datainsamling och analys.

 

ESOMAR och SÖK

ESOMAR (European Association of Opinion and Marketing Research Professionals) är en internationell organisation för marknadsundersökningsföretag. Organisationen arbetar för att utveckla allmänhetens och myndigheters förtroende för branschen samt kompetensen inom undersökningsbranschen. För att delta i utvecklingen och för att stödja detta viktiga arbete är Prognoscentret medlem i ESOMAR.

 

Prognoscentret har också medlemmar i SÖK (Sveriges Marknadsundersökare). Genom medlemskapet förpliktigas medarbetare att arbeta efter branschens etiska och kvalitativa riktlinjer.

Etik, dataskydd, och behandling av personuppgifter

Det är tryggt att vara kund eller delta i undersökningar hos Prognoscentret. Vi följer alltid de lagar (t.ex. GDPR) och etiska riktlinjer (uppsatta av ESOMAR) som finns för marknadsundersökningar för att inte skada kunder, deltagare i undersökningar eller industrins rykte.

Vi värnar särskilt om våra kunders och undersökningsdeltagares integritet och personuppgifter. Givetvis lagrar vi data på ett säkert sätt som förhindrar att information ändras, kommer på avvägar eller missbrukas. Dessutom är vår personuppgiftsbehandling helt transparent och vi försöker göra våra processer och era rättigheter tydliga för er.

 

 

Läs mer om hur vi skyddar personuppgifter via nedanstående länkar:

 

Integritetspolicy för undersökningsdeltagare

Integritetspolicy för våra kunder

Personuppgiftsbehandling för sökande av tjänst

Press och media
Jobba hos oss
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev