RAPPORT: Flyttmönster under pandemin

Bakgrund

Pandemin har inneburit att vi arbetar allt mer på distans och närheten till arbetsplatsen har blivit mindre viktig. Det skrivs om olika effekter av detta – prisökningar på bostäder, efterfrågan på större bostäder och flyttströmmar från storstaden. I denna rapport undersöks hur väl den här bilden stämmer. Har människors inställningar till var och hur man vill bo förändrats och syns det redan i flyttdata från 2020?

Rapportens innehåll

Del 1. Flyttstatistik

 • Hur många flyttar varje år och vilka grupper flyttar mest?
 • Hur ser flyttmönstren ut?
 • Vilka boendeformer flyttar vi till?

 

Del 2. Pandemins påverkan på flyttbeteenden

 • Har det flyttats mer?
 • Har det flyttats längre?
 • Storstadsbornas flyttmönster under pandemin
 • Målgrupper som förändrat sitt flyttbeteende mest
 • Boendeformer som ökat resp. minskat mest

 

Del 3. Flyttströmmar

 • Förändring i olika kommunstorlekar
 • Flyttfrekvens i storstadskommunerna
 • Flyttar från/inom Stockholms Stad 2020
 • Flyttar från/inom Göteborgs Stad 2020
 • Flyttar från/inom Malmö Stad 2020

 

Del 4. Prisutveckling och antal sålda bostäder

 • Prisutveckling för olika boendeformer och bostadsstorlekar
 • Prisutveckling i storstadsområdena
 • Omsättningen på småhus

 

Del 5. Webbundersökning 

 • Målgruppsbeskrivning
 • Andel som arbetat hemma
 • Andel som planerar att arbeta hemma även efter pandemin
 • Andel med flyttplaner inom fem år

 

Del 6. Inställning till nuvarande boende

 • Så har pandemin påverkat synen på den nuvarande bostaden

 

Del 7. Flyttar under pandemin

 • Andel som flyttat och flyttmönster
 • Allmänhetens flyttplaner
 • Pandemins påverkan på var man önskar bo
 • Pandemins påverkan på hur man önskar bo
 • Kartläggning av förändrade boendepreferenser och boendeaspekter
 • Förändrade ekonomiska prioriteringar till följd av pandemin

 

Del 8. Fritidshusets roll under pandemin

 • Vilka har tillbringat tid i fritidshuset under pandemin?
 • Andel som önskar bo permanent i fritidshuset
 • Hur har intresset för fritidshus förändrats?
 • Vilka har byggt Attefallshus/Bolundare under pandemin och hur tänker man använda boningen?

 

Del 9. Sammanfattning

Information om rapporten

Publicerad: juni 2021

Undersökningskoncept: Future Living

Metod: Webbaserad enkätundersökning samt bearbetad flyttstatistik (SCB) och prisstatistik (Valueguard)
Pris: 12.500 SEK ex. moms (Ord. pris 25 000 SEK). Rapporten har prisreducerats eftersom det gått mer än ett år sedan publicering.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev