RAPPORT: Sociala gemensamma ytor

Bakgrund

I rapporten kartläggs hur boende i bostads- eller hyresrätt helst önskar använda de gemensamma sociala ytorna. Syftet är att ge bostadsutvecklare och fastighetsutvecklare ett beslutsunderlag till hur man bäst anpassar nya gemensamhetsutrymmen för olika målgrupper och kundtyper.

 

I undersökningen kartläggs inomhusutrymmen som kan användas av de boende till sociala aktiviteter (utomhusytor och ”nödvändiga” ytor såsom tvättstuga eller förråd har exkluderats).

Innehåll
 • Syfte och fakta om rapporten
 • Vad är en gemensam social yta?
 • Fakta om de som svarat (kön, boendeform, inkomst, livsfas/kundtyp)
 • Hur ser man på gemensamma sociala ytor?
 • Presentation fyra kategorier sociala ytor
  – Praktiska ytor
  – Ytor för hälsa och välbefinnande
  – Ytor för lek och nöje
  – Övriga ytor
 • Beskrivning och tolkning av MaxDiff som prioriteringsmetod
 • Så prioriterar allmänheten
 • Prioriteringar fördelat på de sju kundtyperna
 • Användning av olika gemensamma sociala ytor – vad skulle man använda mest resp. minst?
 • Vi tittar närmare på coworkingytor, fritidsrum och hobbyrum
 • Den optimala placeringen av gemensamma sociala ytor
 • Hur ska de gemensamma sociala ytorna finansieras?
 • Risker och problem med gemensamma sociala ytor
 • Tillgång till gemensamma sociala ytor idag
 • Fritextkommentarer
 • Summering
Om rapporten

Publicerad: december 2021
Undersökningskoncept: Future Living
Metod: Enkätundersökning via webbpanel. Svaren har analyserats med MaxDiff.
Pris: 25.000 ex. moms.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev