RAPPORT: Kan nya boende- och finansieringsformer lösa upp knuten på bostadsmarknaden”

Just nu är det många olika faktorer som skapar motvind på bostadsmarknaden. Kan nya boende- och finansieringsformer vara en del av lösningen?
Bakgrund

Syftet med rapporten är att kartlägga de svenska hushållens intresse för och inställning till alternativa boende- och finansieringsformer. Vi kartlägger även vilka övriga säljfrämjande åtgärder bostadsbyggare kan ta till i en vikande marknad.

Innehåll
 • Syfte och fakta om rapporten
 • Fakta om de som svarat
 • Livsfaser
 • Flyttplaner, när och till vad?
 • Kännedom för olika boendeformer
 • Beskrivning av boendeformer
  – Ägarlägenheter
  – Delägd bostad
  – Hyrköp
  – Kooperativa hyresrätt
  – Co-living
 • Hur attraktiva är olika boendeformer
  – lägenheter
  – småhus
 • Boendeformer – som investering
 • Boendeformer – göra ändringar i bostaden
 • Boendeformer – komma in på bostadsmarknaden
 • Mångfald på bostadsmarknaden
 • Fokus på ägda bostäder
 • Garantier och försäkring som lockar till köp
 • Slutsatser
Om rapporten

Publicerad: januari 2024
Undersökningskoncept: Future Living
Metod: enkätundersökning, analysen baserad på cirka 1200 svar
Omfattning: 43 sidor
Pris: 20.000 kr ex. moms

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev