RAPPORT: Har pandemin gett upphov till nya behov i bostaden?

Bakgrund

Många förutspår att vi kommer att fortsätta arbeta på distans även när coronapandemin klingat av. Mot denna bakgrund finns ett intresse att förstå vilka behov framtidens bostäder bör motsvara för att fungera även som arbetsplats.

 

Rapporten baseras på djupintervjuer med personer som nyligen köpt en nyproducerad bostad och som arbetat hemifrån under pandemin.

 

Fyra övergripande frågeställningar besvaras:

  • Hur kan bostäderna bli mer ändamålsenliga ur kundernas perspektiv? Hur beskriver målgruppen sina behov?
  • Vilka bostadsrelaterade aspekter av att jobba från bostaden har fungerat mindre bra? Hur kommer det sig?
  • Vilka har de stora irritationsmomenten varit under denna period? Hur skulle dessa kunna avhjälpas?
  • Om man ska arbeta hemifrån framgent, som en delvis permanent lösning, vilka krav ställer man på bostaden då?
Rapportens innehåll

Del 1. Allmänna erfarenheter

  • Intervjupersonernas allmänna erfarenheter av att arbeta från bostaden (positiva och negativa).

Del 2. Erfarenheter av att arbeta i bostaden

  • Var i bostaden har man arbetat? Aspekter av bostaden som fungerat mindre bra när man arbetat hemifrån.

Del 3. Framtida behov

  • Här redovisas de krav, behov och önskemål som intervjupersonerna framför för att det ska vara möjligt att arbeta från bostaden även framöver, t.ex. förändringar i planlösningen, smarta lösningar som går att genomföra i den befintliga bostaden, förvarings- och tekniklösningar, ljus, ljud och inomhusklimat samt gemensamma ytor i bostadsrättsföreningen och närområdet.

Del 4. Avslutande kommentarer

  • Sammanfattning av de viktigaste insikterna och resultaten.
Information om rapporten

Publicerad: januari 2021
Undersökningskoncept: Future Living  i samarbete med Visus Market Research AB.
Metod: Kvalitativ undersökning. Sammanlagt 20 djupintervjuer med personer som flyttat in i en nyproducerad bostad under kvartal 1 2019. Samtliga intervjupersoner har i huvudsak arbetat hemma under coronapandemin.
Pris: 12.500 SEK ex. moms (Ord. pris 25.000 SEK). Rapporten har prisreducerats eftersom det gått mer än ett år sedan publicering.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev