RAPPORT: Livet mellan husen

Bakgrund

Vad vill människor ha på de gemensamma utomhusytorna i flerbostadshusområden? Vi har låtit allmänheten värdera olika typer av utomhusytor inom kategorierna aktivitet, umgänge/avkoppling och ”natur”. Resultaten redovisas både för allmänheten och nedbrutet på olika variabler såsom kön, geografisk tillhörighet, nuvarande boendeform och livsfas.

Innehåll
 • Syfte och fakta om rapporten
 • Fakta om de som svarat 
 • Allmänhetens inställning till gemensamma ytor utomhus
  T.ex. växthus, utomhusgym, lounge, lusthus, lekplats.
 • Presentation av analys- och undersökningsmetod
 • Resultat
  – Hela listan – från de bästa till de sämsta gemensamma ytorna.
  – Olika målgruppers val och preferenser (kön, nuvarande boendeform, livsfas, geografi)
  – Nedslag Norge. Hur skiljer sig preferenserna jämfört vårt grannland Norge?
 • Allmänhetens syn på vilka problem de gemensamma ytorna utomhus kan innebära
 • Takterrass – en egen typ av gemensam yta utomhus
  Allmänhetens inställning till och önskvärda alternativ.
 • Vad vill allmänheten ha ut av den gemensamma ytan utanför bostaden/takterrass?
 • Om allmänheten själv fick välja, hur skulle man använda en befintlig parkyta? 
 • Slutsatser
Om rapporten

Publicerad: juni 2022
Undersökningskoncept: Future Living
Metod: enkätundersökning, analys med MaxDiff
Pris: 25.000 ex.moms.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev