Rapport: Så flyttar vi i Sverige

Bakgrund

I rapporten görs en djupdykning i statistiken över alla flyttar i Sverige under de senaste 10 åren. Hur ofta flyttar olika grupper? I vilka åldrar flyttar vi? Hur byter vi mellan olika upplåtelseformer? Hur långt flyttar man? Och hur skiljer sig flyttmönster i olika typer av städer?

 

Med rapporten följer dessutom en bilaga fylld med tabeller över kommunstatistik samt kartbilder som visar upptagningsområden för utvalda nyproduktionsområden i Sverige.

Rapportens innehåll

Del 1. Allmänna flyttströmmar i Sverige

 • Hur ofta flyttar vi i Sverige?
 • Flyttar i Sverige efter ålder
 • Hur långt flyttar man?
 • Svenska folkets flyttplaner
 • Flyttar till olika upplåtelseformer

 

Del 2. Flyttstatistik per kommun

 • Nyproduktionen i landets kommuner
 • Flyttstatistik för storstadskommuner
 • Flyttstatistik för kommuner med ca. 150.000 invånare
 • Flyttstatistik för kommuner med ca. 100.000 invånare
 • Flyttstatistik för kommuner med ca. 50.000 invånare
 • Kommunerna med flest nyproducerade bostäder 2011-2018, högst andel nyproducerade bostäder i förhållande till befolkning.
 • Kommunstatistik över nyproducerade småhus
 • Kommunerna med högst köpkraft
 • Lägst resp. högst andel inomkommunala flyttar
 • Kommunerna som lockar flest inom olika livsfaser

 

Del. 3 Flyttmönster i nyproduktion

 • Hur ser flyttmönstren ut för olika bostadsområden som domineras av nyproduktion?
 • Åtta slutsatser om inflyttning och utflyttning för nyproduktionsområden
 • En djupdykning i Hammarby Sjöstad – ett av landets genom tiderna största nybyggnadsprojekt
Information om rapporten

Publicerad: januari 2020
Undersökningskoncept: Future Living
Metod: Rapporten baseras på statistik från SCB som analyserats i Prognoscentrets kartverktyg Kundkartan Bostad
Pris: 15.000 SEK ex. moms.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev