RAPPORT: Smarta hem

Bakgrund

Teknik blir en allt mer integrerad del i bostaden. I denna  Future Living-undersökning ger vi svar på hur bostadsköpare och experter ser på smarthusteknologi. Rapporten redogör för framtidens behov och de utmaningar som bostadsutvecklare kan tänkas stå inför på teknologiområdet. Vidare ger rapporten en nulägesbild av människors kunskap om, inställning till och önskemål kring smarta hem.

Rapportens innehåll

Del 1. Bakgrundsinformation

 • Fakta om de som svarat
 • Allmänhetens kunskaper, kännedom och associationer till smarta hem-teknologi
 • Andel och målgrupper som idag bor i ett Smart hem
 • Så många har smarta hem-produkter i hemmet
 • Smarta hem-kategorierna som är vanligast i hemmen
 • Smarta hem-kategorierna som är vanligast fördelat på bostadsform

 

Del 2. Det smarta hemmet allmänheten önskar sig  

 • Smarta hem-prylarna som står på önskelistan
 • Det ska ett Smart hem hjälpa till med
 • Vilka är anledningarna till att man inte idag har ett fullt uppkopplat Smart hem?
 • Vilka teknologier bör bostadsutvecklarna prioritera?
 • Teknologierna som är mest attraktiva fördelat på bostadstyp

 

Del 3. Inställning till teknologi i bostaden

 • Hur ställer sig allmänheten till olika påståenden om smart teknologi?
 • Attityder nedbrutet på olika målgrupper
 • Fyra breda kategorier av smarta hem-lösningar när allmänheten får önska fritt

 

Del 4. Summering och reflektioner

Information om rapporten

Publicerad: oktober 2020
Undersökningskoncept: Future Living
Metod: Webbaserad enkätundersökning samt intervju med Anders Nilsson, forskare på KTH vid institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
Pris: 15.000 SEK ex. moms.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev