RAPPORT: Attityder till nyproduktion

I den här rapporten ger vi svar på vilka attityder de svenska hushållen har till nyproducerade bostäder. Resultaten presenteras utifrån sju frågeområden och jämförs även med 2019 års attitydundersökning.
Omslag till rapport Attityder till nyproduktion
Bakgrund

Bostadsmarknaden har under den senaste tiden drabbats hårt av kraftigt höjda räntor och en skenande inflation. Byggkostnaderna har stigit och bankernas skärpta utlåningskrav dämpar hushållens efterfrågan ytterligare. Prisskillnaderna mellan begagnat och nyproducerat är nu dessutom större än tidigare vilket skapar ytterligare utmaningar för landets bostadsbyggare.

 

Mot bakgrund av det rådande omvärldsläget undersöker vi i denna rapport hushållens attityder till nyproducerade bostäder och jämför resultaten med motsvarande mätning som genomfördes under det fjärde kvartalet 2019. Attityderna presenteras utifrån sju frågeområden; Ekonomi, Trygghet, Tidsaspekter, Bostaden, Arkitektur, Området/läget, Miljö/Klimat

Innehåll
 • Syfte och fakta om rapporten
 • Fakta om de som svarat
 • Livsfaser
 • Flyttplaner och boendesituation
 • Attityder till nyproduktion
  – Ekonomi
  – Trygghet
  – Tidsaspekter
  – Bostaden
  – Arkitektur
  – Området/läget
  – Miljö/Klimat
 • Slutsatser
Om rapporten

Publicerad: april 2024
Undersökningskoncept: Future Living
Metod: enkätundersökning, analysen baseras på cirka 1100 svar
Omfattning: 30 sidor
Pris: 20.000 kr ex. moms

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev