RAPPORT: Det lönar sig att klimatanpassa!

Bakgrund

Future Living: Det lönar sig att klimatanpassa! är en rapport som samlar all den kunskap som idag finns om klimatförändringarna och hur de påverkar förutsättningarna att bo i Sverige. I rapporten ges svar på hur vi kan anpassa både ny och befintlig bebyggelse för ett annat klimat och olika typer av extremväder.

Innehåll
 • Inledning
 • Vad är klimatförändringar och hur påverkar det förutsättningarna att bo i Sverige?
  – Havsnivåhöjning och förändrade vattenflöden
  – Ökad regnmängd och skyfall
  – Värmeböljor, torka och skogsbränder
  – Erosion, ras och skred
 • Var kommer vi att bo i framtiden?
  – Hur påverkas ett områdes attraktivitet av klimatförändringarnas effekter?
 • Hur ska vi anpassa bebyggelse för klimatförändringar?
  – Befintliga och nya bostäder som planeras att byggas i område utsatt för hetta
  – Befintliga och nya bostäder som planeras att byggas i område utsatt för ökad regnmängd
  – Befintliga och nya bostäder som planeras att byggas i område utsatt för översvämning
  – Byggnader som planeras att byggas längs med kusten
  – Befintliga och nya bostäder som planeras att byggas i område utsatt för erosion, ras och skred
  – Inte bara negativa effekter – det finns också möjligheter
 • Sammanfattning
Om rapporten

Publicerad: mars 2022
Undersökningskoncept: Future Living
Pris: 10.000 SEK ex. moms

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev