Brexit och den svenska byggmarknaden

Givetvis är det väldigt svårt att avgöra hur stor den ekonomiska och politiska effekten av Brexit blir, både på kort på och lång sikt. Vår bedömning är dock att effekten på den svenska byggmarknaden blir marginell.
Av: Thomas Ekvall Postat: Ämneskategorier: Ekonomi Politik

Brexit och den svenska byggmarknaden På kort sikt ökar osäkerheten och den huvudsakliga risken för världsekonomin vore om en ny finansfrossa inträffar med minskad riskvilja och högre interbankräntor. Brexit fick initialt väldigt stora effekter på börserna världen om. Stockholmsbörsen föll med omkring 8 % den första dagen men i skrivande stund har nästan hela nedgången återhämtats (2 procent ned 2016-07-04 sedan Brexit).

 

Världen gick inte under och nyhetsflödet kring Brexit har stadigt ebbat ut under de senaste dagarna. Initialt verkar det därmed som om de kortsiktiga effekterna blir väldigt små även om det är alltför tidigt att helt blåsa faran över. Devisen att man ofta överskattar de kortsiktiga effekterna men underskattar de långsiktiga håller därmed än så länge.

 

På kort sikt är således vår bedömning att effekten på den svenska byggmarknaden blir obefintlig. Våra inhemska politiska förändringar i form av införandet av amorteringskrav och regeringens 22 punkter för ett ökat bostadsbyggande får i så fall betydligt större effekt (även om man även kan ifrågasätta hur stor effekt dessa 22 punkter får).

 

 

På längre sikt är effekterna främst politiska. Ett EU med Storbritannien utanför är en svagare union när frågor som ökade flyktingströmmar, ökad politisk oro i omvärlden, klimatfrågan och ett aggressivt Ryssland exempelvis ska tacklas. Detta kan i sin tur leda till en försvagad ekonomisk tillväxt i Europa och därmed även i Sverige. Det kommer dock vara svårt att kvantifiera effekterna även längre fram och det är möjligt att Brexit får bära skuld för eventuella nedväxlingar i tillväxttakter oavsett om det är riktigt eller inte. Mycket kommer dock att avgöras av hur avtalen mellan EU och Storbritannien gestaltas i fråga om exempelvis frihandel.

 

Däremot kan en trolig, men inte säker, effekt bli minskade direktinvesteringar från utlandet i Storbritannien och därmed påverkas den Brittiska tillväxten. Företag aktiva i Storbritannien kan därmed få en försvagad marknad att arbeta mot och det svagare pundet (om det består) gör att intjäningen i utländsk valuta minskar.

 

Brexit och den svenska byggmarknadenI Sverige bör dock effekten på byggmarknaden även på längre sikt bli marginell. Den låga räntan är en huvudsaklig anledning till att byggandet ökat mycket under senare år och ett Brexit leder, om något, till en svagare ekonomisk tillväxt och därmed till en längre period av låg ränta. Skulle börsen trendmässigt fortsätta att falla minskar däremot efterfrågan på ägda bostäder, speciellt i de högre prissegmenten. Detta kommer börsen med hög sannolikhet att göra ändå då den svenska ekonomin toppat tillväxtmässigt och det är inget som Brexit kan beskyllas för.

 

I och med att jorden inte heller går under på sikt är vår bedömning att den långsiktiga effekten på byggandet blir marginell.

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev