Snabb inbromsning i ekonomin under sommaren

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer publicerades under torsdagen (den 25/8). Stämmer indikatorerna kommer dagens löneutbetalning spenderas mer försiktigt än vad som varit fallet tidigare under året.
Av: Thomas Ekvall Postat: Ämneskategorier: Ekonomi

Den totala barometerindikatorn parkerade i den senaste mätningen på 100. Det kan ses som det långsiktiga genomsnittet och tolkas som att vi befinner oss i en normalkonjunktur. Värdet är en ganska kraftig nedgång från 102,3 i juli. Förtroendet föll främst bland industriföretagen men även  hushållen och detaljhandeln backade i augusti.

 

Tillverkningsindustri och hushåll håller nere index

Alltjämt befinner sig de flesta index i tillväxtzonen. Dock ligger såväl tillverkningsindustrin som hushållens indikatorer ganska ordentliugt under 100 vilket indikerar att konjunkturen bromsar in. Inbromsningen i ekonomin har pågått under hela sommaren och varit ganska snabb. Utvecklingen är svagare än vad som väntats och kan därmed tyda på en svagare tillväxt än vad som offentliggjorts i de senaste prognoserna (exempelvis Finansdepartementets BNP prognos på 3,5 % som publicerades igår, den 24/8).

 

Fortsatt högkonjunktur inom bygg och anläggning

Klart starkast var indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet där indexet låg på 110,7 vilket innebär kraftig högkonjunktur (vilket visserligen inte var någon nyhet). Ínom bygg- och bostadsområdet ser vi en oförändrad utveckling för hushållens planer på att byta bostad. Däremot har renoveringsplanerna ökat ganska kraftigt under sommaren. Av erfarenhet stämmer dock denna indikator ganska dåligt och sommaren är desutom normalt starkare än övriga året.

 

Tillgång på arbetskraft det stora hindret

För byggföretagen utgör alltjämt tillgången på arbetskraft det stora hindret. Drygt 60 % av husbyggnadsföretagen (entreprenörerna) rapporterar svårigheter att få tag på personal. Det är även en uppfattning vi själva får när vi talar med företag i branschen.

 

Byggfesten fortsätter

En majoritet av husbyggarna nöjda med orderstocken även om indikatorn är ganska volatil. Detsamma gäller dock inte för anläggningsföretagen där en övervägande andel är missnöjda. Både husbyggarna och anläggningsföretagen har positiva förväntningar på byggandet framöver men bara husbyggarna bedömer att man kommer kunna höja anbudspriserna.

 

Det ser således ut som att byggfesten fortsätter ännu en tid, även om den övriga ekonomin börjat bromsa.

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev