Molnen mörknar på bygghimlen

Bygginvesteringarna har ökat på bred front de senaste åren men i år vänder den positiva trenden. En fortsatt god BNP-utveckling med sysselsättningsökning samt låga räntor bidrar till att bromsa nedgången, men svensk tillväxt blir trots detta stegvis allt svagare under den närmaste treårsperioden vilket dämpar byggaktiviteten.
Av: Bengt Henricson Postat: Ämneskategorier: Byggmarknad Prognos

Bostadsbyggandet har ökat med 203 procent de senaste fem åren men i år vänder trenden. En överproduktion av exklusiva bostäder i kombination med kreditbegränsningar och vikande bostadspriser har till stora delar satt bostadsutvecklarnas affärsmodell ur spel. Aktiviteten fortsätter ned under de närmaste tre åren då räntehöjningar, skärpta amorteringskrav och en svagare konjunkturtillväxt håller tillbaka efterfrågan. Ambitionerna är höga men byggandet av hyresrätter kan inte kompensera för den nedgång vi ser i nya egenägda bostäder.

 

Marknaden för bostadsrenovering har varit ovanligt volatil de senaste åren på grund av försämrade ROT-avdrag, utökade kreditrestriktioner och fallande bostadspriser. Dessa tillväxthämmande drivkrafter kommer inte att försvinna de kommande åren. Fastighetsägarnas renoveringar har däremot utvecklats bättre men den aktiviteten har nu nått relativt höga nivåer vilket begränsar potentialen för fortsatt tillväxt.

 

Svagare konjunktur dämpar lokalbyggandet

Lokalbyggandet har ökat på bred front de senaste två åren, drivet av en stark ekonomisk tillväxt, en hög sysselsättningsökning och en förbättrad industrikonjunktur. Dessa drivkrafter är nu på väg att försvagas samtidigt som en expanderande e-handel tvingar detaljhandeln att omvärdera sina expansionsplaner.

 

Den nedgång vi ser i privata byggtyper bromsas dock av fortsatt stora behov av offentliga investeringar vilka sannolikt hamnar i närtid för att utnyttja en jämförelsevis stark offentlig ekonomi. Det som normalt krävs för att lokalrenoveringarna skall gå tillbaka, dvs höjda vakanser och sänkta hyror, betraktas inte som ett sannolikt scenario de närmaste åren. Detta, i kombination med höga ambitioner hos många offentliga fastighetsägare, gör ROT lokaler till den stabilaste delmarknaden under prognosperioden.

 

 

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev