Europas byggmarknad – fortfarande långt kvar till normaltillstånd

Nya prognoser från Euroconstruct visar på en svagt tilltagande optimism inom den europeiska bygg- och anläggningsmarknaden.
Av: Prognoscentret Postat: Ämneskategorier: Anläggningsmarknad Byggmarknad Europa Prognos

I juni förväntade man sig ett investeringsfall om totalt 12 procent för den europeiska byggmarknaden under 2020, men i den senaste uppdateringen från augusti kan man skönja en något mindre negativ bild med en förväntad nedgång om knappa 9 procent för innevarande år.

 

Det samlade värdet av den europeiska bygg- och anläggningsmarknaden motsvarade under 2019 ca 18.000 miljarder SEK. Sveriges andel av marknaden uppgick till ca 2,5%.

 

Euroconstruct bedömer att den europeiska bygg- och anläggningsmarknaden krymper till ca 16.400 miljarder SEK under 2020, eller -9 procent jämfört med 2019. Detta innebär en uppjustering om 3 procent jämfört med den prognos som Euroconstruct presenterade i juni 2020. Störst förändring ser vi för Irland, som under sommarmånaderna justerat upp sin prognos med 22 procent. Även Storbritannien har justerat upp sin prognos kraftigt (11 procent) trots att landet är fortsatt hårt drabbat av covid-19.

 

 

Diagrammet visar den europeiska bygg-och anläggningsmarknaden i miljarder SEK. 


Grafen visar utvecklingen i den europeiska byggaktiviteten vid tre tidpunkter. Redan i november 2019 förväntande man sig en svag nedgång i marknaden. Som en konsekvens av covid-19 förstärktes trenden vid prognosrevideringen i juni 2020. Per augusti 2020 justerades prognosen svagt uppåt.  

 

I andra änden av skalan finner vi Schweiz, Tyskland, Belgien, Portugal, Polen och Slovakien, som alla justerar ned sina förväntningar för året jämfört med tidigare prognos.

 

Även om det finns en begynnande optimism i de europeiska byggmarknaderna förväntas det samlade investeringsfallet för åren 2020-2022 orsakat av Covid-19 att bli mycket stor. Samlat för de här tre åren ligger det an till ett investeringsbortfall om nära 3 000 miljarder SEK, ett bortfall som motsvarar ungefär 6,7 gånger värdet av den svenska bygg-och anläggningsmarknaden. Mätt i antalet arbetstillfällen innebär detta ett bortfall av ca 2,5 miljoner europeiska jobb under treårsperioden.

 

Trots att man förväntar sig en tillväxt under kommande år så väntas nivån år 2022 fortsatt att ligga 500 miljarder lägre än under 2019.

 

Av Bjørn-Erik Øye
Partner, Prognoscentret

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev