Det bunkras byggmaterial

Även om oron är stor i Sverige för hur utvecklingen i byggandet kommer att bli är de direkta effekterna än så länge ganska små av coronakrisen. Det är vår slutsats baserat på tillgänglig statistik och samtal med personer aktiva i branschen.
Av: Thomas Ekvall Postat: Ämneskategorier: Byggmarknad Byggmaterial Corona Coronaepidemin

Att läget än så länge ser ganska ljust ut beror i hög grad på den relativt milda nedstängning vi haft i Sverige om vi jämför med våra grannländer. En stor oro ligger i om skolorna skulle stängas eftersom det direkt skulle leda att yrkesverksamma inom bygg tvingas stanna hemma. Det finns även en oro kring materialförsörjning inom exempelvis installation där många insatsvaror kommer från bland annat Kina och Italien. Det har från många håll lett till ett bunkringsbeteende vilket gynnat såväl byggmaterialproducenterna som bygghandeln.  

 

Våra nordiska grannländer upplever en mer varierad effekt i byggmarknaden som främst beror på hur aggressiv nedstängningen varit i landet. Danmark bedriver en hård karantän och enligt en undersökning genomförd av Dansk Byggeri har vart tredje företag inom byggnäringen redan gjort sig av med personal och efterfrågan på byggtjänster sjunker från både privata företag som offentlig verksamhet. I Finland har Gallup genomfört en enkätundersökning som indikerar att drygt 50 procent upplever där att försäljning och byggaktivitet påverkats av corona. 

 

I Norge är karantänen hårdare än i Sverige och där rapporteras om en kraftig inbromsning i såväl utbudet som efterfrågan. OBOS administrerande direktör Daniel Siraj säger exempelvis att tillgången på arbetskraft har tvärstannat. Anställda kan inte gå till jobbet på grund av lokala smittskyddsregler och inreseförbud samtidigt som bristen på material är tydlig. Prognoscentret genomför veckovis en mätning mot entreprenörerna i den norska byggmarknaden som indikerar att produktionen gått ned med ca 30 procent jämfört med det normala. Omkring 10 procent av företagen menar att de är i behov akut hjälp även om de permitterar personal. 

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev