Förändring av listpriser för byggmaterial i Sverige för de vanligaste kategorierna

Perioderna som omfattas är maj 2020 och juni 2019 - maj 2020. Totalt sett har hyllkantpriserna stigit med 3,6 % under 12 månader på 11.612 st byggvaror på den svenska marknaden. En svag inbromsning har skett sedan mars och under maj har hyllkantpriserna i stort sett stannat upp.
Läs mer om BuildFlow Insight
Av: Magnus Svensson Postat: Ämneskategorier: Buildflow Byggmaterial Listpriser

Totalt sett har hyllkantpriserna stigit med 3,6 % under 12 månader på 11 612 st byggvaror på den svenska marknaden. En svag inbromsning har skett sedan mars och under maj har hyllkantpriserna i stort sett stannat upp.

 

Det vi har sett är en inbromsning av prisökningarna sedan coronautbrottet och osäkerhet kring var byggmarknaden tar vägen. Fortfarande går byggvaruhandeln bra på grund av den starka efterfrågan från konsumentledet.

 

Går vi ned på några vanliga kategorier ser det ut enligt följande:

 

Byggmaterial 01

I huvudkategorin Byggmaterial(01) har uppgången på listpriserna ökat med +1,7% på 12 månader och stått nästan stilla under maj (+0,1%).

 

Tak- och väggbeklädnadhar(016) under maj ökat mest +0,7% och Armering, stål och metallvaror (015) backat med -0,30%.

 

Så här ser det ut i huvudgrupp och redovisad undergrupp

(bygger på 5 329 st lagerförda artiklar)

 

Träprodukter 02

I huvudkategorin 02 Träprodukter har listpriserna fallit – 1,5% på helåret och en 0,1% under maj månad. Hållfastsorterat(021) virke stigit lite med +0,1%, men sjunkit på helåret. Och Tryckimpregnerat virke (023), som är en konsumentlockprodukt under maj, naturligt har sjunkit -0,3%.

 

Så här ser det ut i huvudgrupp och redovisad undergrupp

(bygger på 2 247st lagerförda artiklar)

 

 

Fästdon 05

Fästdon (05) har backat med -0,5% under maj, men på 12 månader ändå har en prisuppgång på 2,7%. Spik(050) har ökat mest bland underkategorierna +0,2%, medans Skruv(051) backat -1,1% under månaden.

 

Så här ser det ut i huvudgrupp och redovisad undergrupp

(bygger på 922 st lagerförda artiklar)

 


Här en är sammanfattning av övriga undergrupper som vi följer kring de vanligaste byggmaterialen (bygger på 3 226 st lagerförda artiklar)

 

 

Regionala skillnader

I undersökningen har vi även delat in Sverige i fem regioner. Under 12 månader har huvudkategorierna Byggmaterial(01) och Fäston(05) visat uppgång i samtliga regioner och Träprodukter(02) har backat i samtliga utom Region Norr.

 

De tre redovisade huvudkategoriernas prisutveckling under 12 månader

Under maj månad har priserna stigit mest i Stockholm på Byggmaterial(01) +0,2%. Den största minskningen ser vi i Fästdon(05) -0,9% i Region Stockholm och Region Syd.

 

De tre redovisade huvudkategoriernas prisutveckling under mars månad

 

 

Skillnader regionalvis prisutveckling på totalen

Om vi tittar på alla de 11 612 st artiklarna i undersökningen så har Region Norr ökat mest på 12 månader +5,1%. Under maj månad har priserna i stort sett legat still och tre regioner har även backat med -0,1%.

 

 

Mätningen utgår från handlarnas hyllkantspriser och visar inte slutpriset efter rabatt. Mätningen utgår från de vanligast mest frekvent använda byggvarorna som lagerförs i byggvaruhandeln.
Denna mätning baseras på avlästa listpriser från 55 st byggvaruhus i Sverige. Mätningen görs också utifrån 5 st regioner i Sverige för att fånga upp regionala skillnader i prissättning.

 

Datan är hämtad från BuildFlow Insight som analyserar prissättningen på byggvaror och ger en djupare förståelse av prisbild, konkurrens och trender. Därigenom skapas ett bättre underlag för att öka konkurrenskraften, omsättning och lönsamhet.

 

 

 

Filtrering
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev