Byggandet av bostäder ångar på

Byggtakten fortsätter att vara hög i Sverige. Framför allt är det byggandet av flerbostadshus som drar upp byggaktiviteten med 16 000 påbörjade bostäder bara under årets första tre månader.
Av: Robert Jarmula Postat: Ämneskategorier: Bostäder Branschstatistik Lokaler Nybyggnation Prognos

Snickare på stomkonstruktion

Nästan 16 000 bostäder påbörjades i Sverige under årets första kvartal. Det är en historiskt sett mycket hög aktivitet. Som jämförelse påbörjades exempelvis 17 500 bostäder under hela 2009. Även i en jämförelse med föregående år är byggtakten hög. Under årets tre första månader byggstartades 4 700 fler bostäder än under första kvartalet förra året.

 

Fortsätter påbörjandet i samma positiva anda under resten av året finns risken att vår positiva  prognos, trots allt, är i underkant. Men det är många månader kvar på året…

 

Ökat påbörjande av flerbostadshus

Det är framförallt byggande av flerbostadshus som dragit upp aktiviteten. Jämfört med första kvartalet 2015 påbörjades det 45 procent fler bostäder i flerbostadshus. I stor utsträckning är det antalet bostadsrätter som ökar men även hyresrätterna tar mark.

 

Graf över påbörjade bostäder

 

När det gäller hyresrätter är det speciellt kategorin specialbostäder som ökar – aktiviteten har fördubblats jämfört med första kvartalet förra året och specialbostäder utgör nu en tredjedel av alla påbörjade hyresrätter. En möjlig orsak till att det byggs mycket specialbostäder kan vara det ökande antalet nyanlända då bostäder på tillfälliga bygglov tillfaller denna kategori.

 

Det ska även uppmärksammas att allt fler ägarlägenheter byggstartades under årets tre första månader (jämfört med tidigare kvartal och år). Knappt 400 ägarlägenheter påbörjades under kvartalet vilket kan jämföras med de 250 som påbörjats under hela perioden 2012 – 2015.

 

Den positiva trenden håller mest troligt i sig. De beviljade byggloven indikerar att påbörjandet av bostäder fortsätter upp en bit in i 2016 med flerbostadshus som draglok.

 

Positiv utveckling av byggande även för lokaler

Även påbörjandet av yrkesbyggnader, dvs. kommersiella och offentliga lokaler samt fritidshus, har utvecklats positivt, dock inte lika starkt som bostäder. Under det första kvartalet i år ökade den påbörjade bruttoarealen med nästan 25 procent jämfört med samma period förra året.

 

Överlag är det en positiv utveckling för alla byggtyper inom den privata sektorn utom för kontorsbyggandet där påbörjandet minskat med 55 procent. Industri- och lagerbyggnader har däremot överraskat med oväntat hög aktivitet under de tre första månaderna.

 

Graf påbörjade yrkesbyggnader

 

Totalt sett har även de offentliga byggtyperna ökat första kvartalet jämfört med förra årets första kvartal. Det är kultur- och andra byggtyper som håller tillväxten uppe då undervisnings- och vårdbyggnationen backat något. Visserligen kan påbörjandet av framförallt vårdbyggnader variera kraftigt över tid på grund av att det ofta handlar om stora projekt.

 

Vi har bedömt att påbörjade yrkesbyggnader kommer öka 16 procent i år. Det är än så länge svårt att säga hur vi ligger till i den bedömningen, men inget i statistiken eller omvärlden pekar på att vi ligger fel så här långt.

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev