Bostadsutvecklare och småhusleverantörer

Beslut som fattas av företag som tar fram och bygger bostäder har stora konsekvenser för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Vi kan bidra med kunskap om din marknad och dina kunder så att du kan fatta rätt beslut.
Vi täcker hela ert informationsbehov

Vi kan ge er heltäckande prognoser över hur byggmarknaden kommer att utvecklas i i de nordiska länderna och övriga Europa. Vill ni mäta varumärkeskännedom eller jämföra ert varumärkes styrka mot era konkurrenters så erbjuder vi Brand Equity-mätningar.

 

Har ni istället behov av att förstå vilka era potentiella kunder är i ett specifikt bostadsprojekt kan ni göra egna analyser i verktyget Kundkartan Bostad eller låta oss hjälpa er med en fördjupad projektanalys. Ni kan också på ett effektivt sätt få större insikt om bostadsköparen och bostadsmarknaden med tjänsten Future Living, en abonnemangstjänst med kvartalsvisa kundinsiktsundersökningar.

 

Oavsett om ni bygger bostäder i projekt eller säljer styckebyggda småhus kan vi hjälpa er kartlägga kundens köpresa och mäta och förstå vad som skapar kundnöjdhet.

Branschmätningar av kundnöjdhet

Vi har unik kunskap om kundnöjdheten bland de nordiska bostadsköparna. Sedan 2011 har vi en branschmätning av kundnöjdhet bland bostadsutvecklare i Sverige och Norge och sedan 2017 gör vi samma sak även för småhustillverkare.

 

Några av våra kunder

 

”Prognoscentret är en god samarbetspartner som kan tillhandhålla inte bara ett bra system för kundinsikter utan även annan värdefull information om bostadsmarknaden. Jag är väldigt nöjd med samarbetet och tycker att Prognoscentret är lyhörda inför önskemål och förändringar. Vi jobbar kontinuerligt med NKI som ett verktyg för att se vad vi gör bra idag och vad vi kan förbättra för våra kunder. Att kunna följa resultatet ”in real time” är värdefullt, för det gör att vi snabbt kan agera. Att ha nöjda kunder är extremt viktigt för oss.”

Jeanette Thörnkrantz Madsen, Analyschef, BoKlok

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev