Pulsmätningar

En snabb och enkel undersökning för att fånga upp kundens upplevelse i realtid. Pulsmätningar utgör ett bra komplement till t.ex. nöjdhetsmätningar.
Vad är en pulsmätning?

Pulsmätningar är flexibla, korta undersökningar som skickas till kunden via sms. Undersökningarna är inte standardiserade och kan därför utformas helt efter tillfälle och behov. En pulsundersökning består oftast av 3 till 10 frågor och görs för att mäta kundens nöjdhet eller upplevelse direkt efter kontakt med företaget eller efter ett specifikt steg i köpprocessen.

Varför göra pulsmätningar?
  • För löpande utvärdering av er prestation.
  • Ger möjlighet att direkt agera på kundens feedback.
  • Trappar upp tempot i förbättringsarbetet.
  • Motiverar och engagerar era medarbetare.
  • Ökar kundens känsla av delaktighet.
  • Stora möjligheter att anpassa frågor efter behov och tillfälle.
Mäta specifika insatser

En pulsmätning är det perfekta verktyget för att utvärdera vad kunder tycker om olika insatser, funktioner och händelser. Exempelvis kan kunden få svara på frågor om sin säljare eller en leverans. En pulsmätning är också ett bra sätt att utvärdera ett koncept innan det implementeras i hela organisationen, t.ex. satsningar på en digital plattform eller en miljöstation i bostadsområdet.

Pulsmätning under kundresan

Pulsmätningar är ett perfekt verktyg för att mäta och bibehålla nöjdhet vid långa kundrelationer. Undersökningarna skickas snabbt och enkelt till kunden och på så sätt ges direkt feedback efter en interaktion med företaget. Att mäta på detta sätt ger förutsättningar att direkt agera på kundens feedback och sätta in rätt åtgärder för att förbättra kundnöjdheten. Nedan exemplifieras ett vanligt förlopp att mäta kundresan:

 

 

 

Puls 1 – Efter avtal.
3-7 frågor efter ett avtal har tecknats. Kunden får exempelvis utvärdera säljaren och informationsmaterial samt besvara en fråga om total nöjdhet.  

 

 

 

 

 

Puls 2 – Efter tillvalsprocess.
3-7 efter en tillvalsprocess. Kunden får exempelvis utvärdera personalen och tillvalsmöjligheter samt besvara en fråga om total nöjdhet. 

 

 

 

 

 

Puls 3 – Service efter inflytt.

3-7 frågor ca. 6 månader efter att kunden har flyttat in i bostaden. Kunden får utvärdera servicen som företaget erbjudit efter inflyttning samt besvara en fråga om total nöjdhet.

Så här presenteras resultaten

Svaren sammanställs och visas i en webbportal som uppdateras i realtid. I portalen finns möjlighet att sortera och filtrera resultaten samt titta på spridningar och bakgrundsdata. Resultat från pulsmätningar kan också aggregeras över tid till mera strategiska analyser.

Vikten av att inkludera nöjdhet

Många av våra kunder väljer att inkludera en nöjdhetsfråga i varje puls. Det ger ett värde att förhålla sig till över tid eller i förhållande till fullskaliga NKI-undersökningar.

Branscher som idag använder vårt pulsverktyg
  • Bostadsutvecklare
  • Småhusleverantörer
  • Fastighetsförvaltning
  • Byggvaruhandel
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev