Bygg- och anläggningsprognoser

Hur ser utvecklingen ut i bygg- och anläggningsmarknaderna under de närmaste två till tre åren? Hur mycket kommer det att investeras för? Våra prognoser baseras på grundliga analyser av bygg- och anläggningsmarknaderna.

Två gånger per år tar Prognoscentret fram nya uppdaterade marknadsprognoser för bygg- och anläggningsmarknaderna i Norden. Rapporterna redovisar utvecklingen under de senaste åren och lägger fram prognoser giltiga två till tre år framåt i tiden.

Nyproduktion av bostäder

Hur många bostäder kommer att byggas under de närmaste åren och vad styr igångsättningstakten? Detta är centrala frågor som behandlas i prognoserna för nyproduktion av bostäder.

 

Rapporten innehåller detaljerade prognoser över hur många småhus och lägenheter som kommer att byggas i olika delar av landet. Analysen baseras på hur olika drivkrafter påverkar utbud och efterfrågan på marknaden. Marknadsprognoserna anges både i antalet bostäder och i ekonomiskt värde.

Nyproduktion av kommersiella fastigheter

Rapporten för kommersiella fastigheter inkluderar byggnation för såväl privat kommersiell verksamhet som offentlig verksamhet och hushållsbyggnader. Aktiviteten för respektive fastighetstyp redovisas för varje län, och anges i kvadratmeter, ekonomiskt värde och investeringar.

ROT - Renovering, ombyggnad och tillbyggnad

Vi prognostiserar även den svenska ROT-marknaden både vad gäller privata bostäder och kommersiella fastigheter, fördelade i geografi (kommuner) och byggnadstyper. Utvecklingen i ROT-marknaden bestäms till stor del av konjunkturen.

Anläggningsmarknaden

Produktionsutvecklingen inom anläggningsmarknaden bestäms främst av efterfrågan från offentliga sektorn. Omkring 70-80 % av alla anläggningsarbeten beställs av en offentlig aktör. Anläggningsmarknaden är därför mindre konjunkturberoende än övriga byggmarknaden.

 

Prognoscentret kartlägger alla anläggningsprojekt i Sverige för att kunna följa utvecklingen. Prognoserna innehåller också analyser för utvecklingen rörande drift och underhåll av vägar och andra anläggningar.