Byggprognoser - bostäder och lokaler

Vi är experter på att prognostisera och analysera den nordiska byggmarknaden. Under nästan 40 år har vi förfinat våra metoder och byggt vår erfarenhet genom att möta behoven av information hos bygg- och fastighetsbolag, byggvaruproducenter, finansbolag och offentliga aktörer.
Verktyg på byggarbetsplats
Om våra byggprognoser

Två gånger per år tar vi fram prognoser för byggmarknaden i Norden. Vi redovisar utvecklingen under de senaste åren och publicerar prognoser giltiga två till tre år framåt i tiden.

  

 

Nyproduktion av bostäder
Rapporten innehåller detaljerade prognoser över hur många småhus och lägenheter som kommer att byggas i olika delar av landet. Analysen baseras på hur olika drivkrafter påverkar utbud och efterfrågan på marknaden. Marknadsprognoserna anges både i antalet bostäder och i ekonomiskt värde.

 

Nyproduktion av lokaler
Prognosen inkluderar byggnation för såväl kommersiell som offentlig verksamhet. Aktiviteten för respektive fastighetstyp redovisas för varje län, och anges i kvadratmeter, ekonomiskt värde och investeringar.

 

ROT – Renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder och lokaler
Vi prognostiserar även den svenska ROT-marknaden både vad gäller privata bostäder och lokaler, fördelade på geografi och byggnadstyp.

 

Anläggningsmarknaden
Prognoscentret kartlägger alla anläggningsprojekt i Sverige för att kunna följa utvecklingen. Prognoserna innehåller också analyser för utvecklingen rörande drift och underhåll av vägar och andra anläggningar.

Regionsanpassning och specialanalyser

Vi har möjlighet att anpassa alla våra prognoser och analyser så att underlaget passar era behov bättre.

 

Exempel på anpassningar och specialanalyser:

 

– Ökad detaljeringsnivå, t.ex. ned på kommunnivå.

– Regional anpassning.

– Mer frekventa uppdateringar, t.ex. kvartalsvis.

– Kompletterande data och analyser, t.ex. av makroekonomiska faktorer
eller andra drivande indikatorer.

Bli kund

Abonnemang

  • Två prognoser per år för din marknad (Nya bostäder, ROT bostäder, Nya lokaler, ROT lokaler).
  • Kundwebb med tillgång till samtliga rapporter i olika format samt sifferunderlag för egen bearbetning.
  • Uppdatering av den senaste byggstatistiken varje månad.
  • Tillgång till och support från våra byggmarknadsanalytiker.
  • Föredrag och presentationer.

 

 

Köp enstaka rapporter

 

Är du intresserad av en specifik delmarknadsrapport så finns det nu möjlighet att köpa den senaste prognosen här på sidan.

 

Vid köp av flera delmarknadsrapporter så erbjuder vi ett rabatterat pris. Var god kontakta oss för mer information.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev