Byggprognoser - bostäder och lokaler

Två gånger per år tar Prognoscentret fram nya uppdaterade byggprognoser för bostäder och lokaler i Norden. Vi redovisar utvecklingen under de senaste åren och lägger fram prognoser giltiga två till tre år framåt i tiden. Utöver hur byggmarknaden utvecklas totalt redovisas även nyproduktion- och ROT-marknaderna var för sig.

Som abonnemangskund får du:

  • Två prognoser per år för din marknad (Nya bostäder, ROT bostäder, Nya lokaler, ROT lokaler).
  • Kundwebb med tillgång till samtliga rapporter i olika format samt sifferunderlag för egen bearbetning.
  • Uppdatering av den senaste byggstatistiken varje månad.
  • Tillgång till och support från våra byggmarknadsanalytiker.
  • Föredrag och presentationer.
Nyproduktion av bostäder

Rapporten innehåller detaljerade prognoser över hur många småhus och lägenheter som kommer att byggas i olika delar av landet. Analysen baseras på hur olika drivkrafter påverkar utbud och efterfrågan på marknaden. Marknadsprognoserna anges både i antalet bostäder och i ekonomiskt värde.

Nyproduktion av lokaler

Prognosen inkluderar byggnation för såväl kommersiell som offentlig verksamhet. Aktiviteten för respektive fastighetstyp redovisas för varje län, och anges i kvadratmeter, ekonomiskt värde och investeringar.

ROT - Renovering, ombyggnad och tillbyggnad

Vi prognostiserar även den svenska ROT-marknaden både vad gäller privata bostäder och lokaler, fördelade på geografi och byggnadstyp.

Anläggningsmarknaden

Prognoscentret kartlägger alla anläggningsprojekt i Sverige för att kunna följa utvecklingen. Prognoserna innehåller också analyser för utvecklingen rörande drift och underhåll av vägar och andra anläggningar.