Byggprognoser för bostäder och lokaler

Vi prognostiserar och analyserar den nordiska byggmarknaden. Prognoserna publiceras två gånger per år och sträcker sig 2-3 år framåt i tiden.
Om våra byggprognoser

Två gånger per år publicerar vi nya prognoser för den nordiska byggmarknaden. I rapporterna hittar du marknadens historiska utveckling, prognoser giltiga 2-3 år framåt samt analyser och kommentarer. Samtliga rapporter levereras tillsammans med ett omfattande dataunderlag för egen bearbetning och analys.

Nedan läser du mer om prognoserna för den svenska marknaden. Är du intresserad av motsvarande rapporter för Norge, Finland och Danmark, var god kontakta oss.

 

Totalmarknaden

Rapporten innehåller bedömningar för samtliga delmarknader; nyproduktion bostäder, nyproduktion lokaler, ROT bostäder och ROT lokaler.  Marknadsprognoserna anges både i antal och ekonomiska värden.

 

Nyproduktion bostäder

Rapporten innehåller detaljerade prognoser över hur många småhus och lägenheter som kommer att byggas i olika delar av landet. Analysen baseras på hur olika drivkrafter påverkar utbud och efterfrågan på marknaden. Marknadsprognoserna anges både i antalet bostäder och i ekonomiskt värde.

 

Nyproduktion lokaler

Rapporten inkluderar byggnation för såväl kommersiell som offentlig verksamhet. Aktiviteten för respektive fastighetstyp redovisas för varje län, och anges i kvadratmeter, ekonomiskt värde och investeringar.

 

ROT – Renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder och lokaler

Vi prognostiserar även den svenska ROT-marknaden för privata bostäder och lokaler fördelat på geografi och byggnadstyp

 

Anläggningsmarknaden

Vi kartlägger och prognostiserar anläggningsmarknaden i Sverige.  

Regionsanpassning och specialanalyser

Vi har möjlighet att anpassa alla våra prognoser och analyser så att underlaget passar era behov bättre.

 

Exempel på anpassningar och specialanalyser:

 • Ökad detaljeringsnivå, t.ex. ned på kommunnivå.
 • Regional anpassning.
 • Mer frekventa uppdateringar, t.ex. kvartalsvis.
 • Kompletterande data och analyser, t.ex. av makroekonomiska faktorer
  eller andra drivande indikatorer.
Bli kund

Abonnemang

 • Två prognoser per år för din marknad (Nya bostäder, ROT bostäder, Nya lokaler, ROT lokaler).
 • Kundwebb med tillgång till samtliga rapporter i olika format samt sifferunderlag för egen bearbetning.
 • Månatliga uppdateringar av den senaste byggstatistiken.
 • Tillgång till och support från våra byggmarknadsanalytiker.
 • Föredrag och presentationer.

Köp enstaka rapporter

Har ni inte behov av löpande prognosuppdateringar så går det givetvis bra att köpa enstaka rapporter. Vi erbjuder rabatterade priser vid köp av flera delmarknadsrapporter. Vänligen kontakta oss för mer information.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev