Bostadsanalyser

Med ett omfattande statistikunderlag och flyttströmmar baserade på 10 miljoner flyttar ger vi bostadsutvecklare ett gediget beslutsunderlag för att fatta trygga och kloka beslut vid markförvärv och i utformning och försäljning av bostäder.
Vad är en bostadsanalys?

Syftet med en kund- och marknadsanalys är att beskriva ett bostadsprojekts förutsättningar baserat på information om flyttmönster, demografi, bostadsbestånd och prisnivåer. Analysen fyller tre delsyften:

  • Att definiera projektets upptagningsområde d.v.s. det område där majoriteten av kunderna kommer att flytta ifrån.
  • Att beskriva målgruppen utifrån uppgifter kring vilka som flyttar samt vilka som idag bor i projektets upptagningsområde.
  • Att beskriva bostadsmarknaden, inkl. prisnivåer, i projekt- och upptagningsområdet.

 

Övergripande Kund- och områdesanalys

Vår mest efterfrågade bostadsanalys som kartlägger ett bostadsprojekts grundförutsättningar. Analysen hjälper er som leder bostadsprojekt i ett tidigt skede.

 

Analysen innehåller:

– Kunskap om projektområdet.
– Projektets upptagningsområde.
– Målgruppsanalys.
– Bostadsmarknad i projekt- och upptagningsområdet.
– Prisanalys.
– Övrig områdesinformation, t.ex. kommunikationer och aktuella bostadsprojekt.

– Uppskattat riktpris.

 

Fördjupade bostadsanalyser

Områdesanalys

En mer ingående analys som hjälper er hitta det eller de geografiska lägen som attraherar bostadsköparen.

 

Analysen ger svar på:

– Vilka som bor i området.
– Bostadsbeståndets sammansättning.
– Områdets allmänna attraktivitet.
– Befolkningsförändringar.
– Kommunens förutsättningar.

 

 

Prisanalys

Balansgången mellan maximal prissättning och bostädernas försäljningstakt kan vara en utmaning. Med vår fördjupade prisanalys ger vi er förutsättningar att optimera prissättningen på era bostäder.

 

Analysen kartlägger:

– Den allmänna prisbilden i området.
– Prisnivåer i olika bostadsområden.
– Prisutvecklingen i området.
– Priser på likartade projekt samt i referensområden.
– Aktuella försäljningar i området.
– Intervju med mäklare.

 

 

Flyttströmsanalys

Genom att kartlägga historiska flyttströmmar finns goda förutsättningar att prognosticera framtiden. Analysen besvarar var bostadsprojektets potentiella kunder finns och hur målgruppen ser ut.

 

Analysen innehåller:

– En kartläggning av projektets upptagningsområde.
– Åldersstruktur fördelat på hela befolkningen och på olika upplåtelseformer.
– Kartläggning av flyttströmmar mellan olika upplåtelseformer.
– Omsättningshastighet nedbrutet på olika upplåtelseformer.
– Utflyttningsområde.
– Flyttströmskarta som åskådliggör flyttströmmar till och från projektområdet och olika närliggande geografiska områden.

 

Specialanalyser

Vi har även möjlighet att skräddarsy analyser efter era önskemål eller komplettera våra undersökningar med webbundersökningar, telefonintervjuer eller fördjupande intervjuer utifrån intresselistor.

Vår erfarenhet

Vi är ett av landets mest anlitade företag för bostadsanalyser. Bara under det senaste året har vi genomfört ett sextiotal analyser för stora och små bostadsutvecklare runt om i Sverige. Variationen är lika stor som landet är långt. Det har handlat om såväl pris-, flyttströms- och områdesanalyser som demografiska sammanställningar och mer omfattande analyser baserade på ett stort antal intervjuer av potentiella nyproduktionsköpare.

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev