Kundkartan Bostad

Verktyget som hjälper bostadsutvecklare att fatta rätt beslut vid markförvärv eller vid utformning och försäljning av bostäder baserat på flyttströmmar, demografi och bostadsbestånd.
Vad är Kundkartan Bostad?
  • Webbaserat analysverktyg på karta.
  • Kartlägger med hjälp av flyttströmmar det geografiska område där projektets potentiella kunder i huvudsak finns.
  • Ger demografisk kunskap om t.ex. ålder, utbildning, ekonomisk standard samt inkomstnivåer för både befolkningen i projektområdet och dess upptagningsområde.
  • Innehåller statistik för bostadsbestånd, prisnivåer på bostäder, planerade projekt och kollektivtrafik.
  • Jämför procentfördelningar för olika variabler i kommunen, länet eller riket som helhet.
Kundkartans tillämpningsområden

Kundkartan ger bostadsutvecklare all nödvändig statistik i ett och samma verktyg oavsett om det gäller flyttströmmar, demografi eller bostadsmarknad.

Hur är verktyget uppbyggt?

Statistiska Centralbyrån levererar Kundkartans flyttdata samt statistik för demografi och bostäder.  Data om aktuella bostadsprojekt och kommunikationer runt om i Sverige tillhandahålls av Sverige Bygger och Travic. Som en tilläggstjänst rekommenderar vi att man även kopplar på Valueguards prisanalysverktyg.

Utbudet i kundkartan är brett och flexibelt och som kund kan du, som på bilden, genomföra en flyttströmsanalys med de filter som önskas.

Det är också lätt att få en god överblick av ett område direkt i kartverktyget via dynamiska dashboards och det finns möjlighet att göra personliga inställningar

så att du snabbt kommer åt den information du behöver.

För ett mer gediget statistikunderlag kan du enkelt ta ut rapporter med en stor mängd statistik som underlag för din marknadsanalys. Kundkartan innehåller också relevant jämförelsestatistik så att du på ett smidigt sätt kan jämföra antalssiffror och procentfördelningar med kommunen som helhet.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev