Kundkartan Bostad

Prognoscentrets verktyg Kundkartan Bostad hjälper bostadsutvecklare att fatta rätt beslut för såväl markförvärv som utformning och försäljning av bostäder. Med ett gediget statistiskt underlag ger Kundkartan Bostad vetskap om flyttströmmar, demografi och bostadsmarknaden för både stora och små geografiska områden i hela Sverige.

Kundkartan Bostad är en karttjänst som med hjälp av flyttströmmar kartlägger det geografiska område där merparten av ett områdes potentiella kunder finns. Kundkartan ger också insikt om ålder, köpkraft etc. för områdets potentiella kunder då den även innehåller demografisk statistik. I verktyget finns dessutom data för bostadsbestånd, prisnivåer på bostäder, planerade projekt och kollektivtrafik. Med andra ord svarar Kundkartan Bostad på många av de frågor som uppstår vid utveckling av bostäder.

Klicka här för att se exempel på frågor som kundkartan besvarar
Flyttströmmar, demografi och bostadsmarknaden

För att kunna fatta kloka beslut avseende nya bostäder krävs kunskap om flyttströmmar, demografi och bostadsmarknaden. Kundkartan ger bostadsutvecklare nödvändig statistik i ett och samma verktyg.

Hur är verktyget uppbyggt?

Målet är att Kundkartan Bostad ska kunna bistå med den information som krävs i en marknadsanalys för ett nytt bostadsprojekt.  Statistiska Centralbyrån levererar statistik för demografi och bostäder medan Valueguard ansvara för prisstatistiken. Prognoscentret samarbetar också med Sverige Bygger och Travic för att kunna visa aktuella bostadsprojekt och kommunikationer runt om i Sverige.

Utbudet i kundkartan är brett och flexibelt och som kund kan du antingen få en överblick av ett område eller ett gediget statistik underlag för en marknadsanalys. För att kunna bedöma om något är mycket eller lite, normalt eller onormalt finns det också relevant statistik att jämföra med.

 

Genom att koppla samman Kundkartan Bostad med Valueguards prisanalystjänst får du som användare ytterligare nytta av verktyget. Som en komplettering kan även Prognoscentret hjälpa dig med betalningsviljestudier och prioriteringsanalyser.

Läs mer om prisstatistik och betalningsvilja