Kundkartan Bostad

Kundkartan Bostad är verktyget som hjälper bostadsutvecklare att fatta rätt beslut vid markförvärv eller vid utformning och försäljning av bostäder baserat på flyttströmmar, demografi och bostadsbestånd. Verktyget kan också användas av andra branscher som behöver statistik över Sveriges län, kommuner och DeSo-områden.
Vad är Kundkartan Bostad?
  • Webbaserat analysverktyg på karta.
  • Kartlägger med hjälp av flyttströmmar det geografiska område där projektets potentiella kunder i huvudsak finns.
  • Ger demografisk kunskap om t.ex. ålder, utbildning, ekonomisk standard samt inkomstnivåer för både befolkningen i projektområdet och dess upptagningsområde.
  • Innehåller statistik för bostadsbestånd, prisnivåer på bostäder, planerade projekt och kollektivtrafik.
  • Jämför procentfördelningar för ett områdes demografi och bostadsbestånd med  kommunen, länet eller riket som helhet.
Om Kundkartan Bostad

Kundkartan Bostad är ett analysverktyg som Prognoscentret lanserade 2015 för att möta bostadsutvecklares behov av grundliga marknadsanalyser för nya bostadsprojekt. I slutet av 2020 lanserades en ny version av Kundkartan Bostad med förbättrade funktioner och utökad statistik. Idag används verktyget även av andra aktörer såsom fastighetsmäklare och kommuner.

 

Kundkartan Bostad är ett kartverktyg i vilket du lätt navigerar mellan olika län, kommuner och DeSO-områden. Verktyget är idag det enda på marknaden som samlar statistik om flyttströmmar, befolkningen, bostadsbestånd, kommunikationer och bostadspriser i en och samma applikation.

Kundkartans fyra övergripande analysfunktioner

Fakta om området

Markera ett eller flera områden i kartan och jämför med kommunen som helhet.

 

 

Flyttströmmar

I Kundkartan finns data över samtliga flyttar som skett mellan olika geografiska områden under de senaste 10 åren.  En flyttströmsanalys ger dig exempelvis kunskap om var ett bostadsprojekt potentiella kunder finns.

 

Under Kundkartans flyttströmsfunktion är det också möjligt att ta ut en rapport med en stor mängd statistik för det valda området eller dess upptagnings-/utflyttningsområde. Den statistik som visas är uppdelad i flikarna Flyttrapport, Befolkning, Ekonomi, Bostadsbestånd, Nybyggnation och Prisnivåer. Statistiken kan jämföras med motsvarande för kommunen, länet eller riket som helhet.

 

 

Statistik på karta

Med hjälp av analysfunktionen ”Statistik på karta” får du en god översikt av t.ex. de ekonomiska förutsättningarna eller prisnivåerna på bostäder och hur de varierar mellan olika områden i en kommun. Här hittar du också information om pågående och kommande bostadsprojekt samt kommunikationer.

 

 

Prisstatistik

Valueguards prisstatistikverktyg är integrerat med Kundkartan Bostad. I det kan du analysera priser på sålda bostadsrätter, äganderätter och tomter. Det är även möjligt att följa prisutvecklingen på bostäder för ett stort antal indexområden i Sverige.

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev