Branschmätning av kundnöjdhet för småhusleverantörer

Vi mäter löpande kundnöjdhet bland köpare av nyproducerade småhus. På uppdrag av branschen sammanställer vi kundnöjdheten i branschen och identifierar de viktigaste områdena för småhusleverantörer att förbättra för att få ännu nöjdare kunder. Se vilka företag som deltar i undersökningen idag.
Deltagare i branschmätningen
Mätning till gagn för branschen

Prognoscentrets NKI-undersökningar kartlägger hur nöjda kunder ett företag har. Förutom det identifieras också de viktigaste förbättringsområdena i verksamheten.

 

Som en del i en branschmätning har dessutom småhus-byggarna ett branschindex att jämföra sitt eget resultat mot. Varje aktör ser hur de placerar sig gentemot övriga konkurrenter.

Läs mer om Prognoscentrets NKI-mätningar
TMF stöttar initiativet

TMF önskar att alla Sveriges småhusproducenter deltar i en gemensam NKI-undersökning. Målet med en gemensam undersökning är att tillsammans arbeta för att kundnöjdheten ska öka år efter år. Bland projektutvecklarna har NKI-värdet ökat med flera poäng per år. Att arbeta för samma fina utveckling även i småhusbranschen skulle gynna såväl varje enskild aktör som branschens rykte och trovärdighet.

 

Läs mer hos TMF
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev