Byggprognoser för Europa, Baltikum och Ryssland

Som Sveriges representant i Euroconstruct kan vi erbjuda unika marknadsunderlag med statistik och prognoser för hela den europeiska byggmarknaden. En nyhet är att vi nu även har rapporter för regionerna Baltikum och Ryssland.
Förstå förutsättningarna och hitta potentialen
  • Identifiera vilka europeiska marknader och marknadssegment som har störst potential under de kommande åren.
  • Förstå förutsättningarna i varje land – värdera potential och risk med unik jämförbarhet.
  • Kunskap om var resurserna ska fokuseras för bästa möjliga avkastning.
  • Unik insikt om varje nationell marknad – samt möjlighet till fördjupade och skräddarsydda rapporter t.ex. för ditt segment på en viss nationell marknad.
  • Underlagen ger unik jämförbarhet som inkluderar både övergripande kommentarer i ett europeiskt perspektiv och detaljerade genomgångar för varje land.
  • Som abonnent ges man möjlighet att ladda ner rapporterna i Prognoscentrets kundwebb. Vid köp av enskild rapport mejlas underlag (excel samt pdf).
  • Som kund får du även tillgång till ett nätverk av lokalt förankrad expertis som besvarar frågor och erbjuder kompletterande information.
Euroconstructs verksamhet

Två gånger per år arrangerar Euroconstruct en internationell konferens där den europeiska byggmarknaden presenteras med analyser och prognoser. I samband med konferensen publiceras rapporter som ger ett transparent och enhetligt underlag över marknadens utveckling under de närmaste åren. Ett konferensbesök ger er tillgång till de rapporter som publiceras samt en unik möjlighet att knyta värdefulla kontakter med expertis inom den europeiska byggmarknaden.

  • Country report är en sammanställning av alla medlemmars individuella rapporter. Den ger en detaljerad insyn i de specifika förutsättningar som gäller i varje land.
  • Summary report beskriver situationen i den europeiska byggmarknaden ur ett bredare perspektiv. Den kompletterar landrapporterna för att ge er en jämförande bild länder emellan utifrån makroekonomiska förutsättningar och hur aktiviteten inom olika delmarknader och byggtyper utvecklar sig.
Euroconstructs historia

Sedan nästan 20 år är Prognoscentret Sveriges representant i Euroconstruct.

 

Euroconstruct etablerades år 1974 av ett antal undersökningsinstitut och konsultföretag med expertis inom den europeiska byggmarknaden, och det har idag utvecklats till det främsta europeiska oberoende nätverket med fokus på byggnads- och anläggningsmarknaderna.

 

Nätverket bestod inledningsvis av fem medlemmar men det har sedan utvecklats till att omfatta 19 länder. Varje land representeras av en noga utvald organisation, ett analysföretag eller institution. Att nätverket har en nationell närvaro i varje medlemsland ger transparent och jämförbar data.

 

Målet för Euroconstruct är att tillhandahålla information, analyser och prognoser om den europeiska byggsektorn till bygg- och anläggningsbranschen, regeringsorgan, nationella och internationella organ, banker, finansiella institut och investerare.

Läs mer på Euroconstructs hemsida
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev