Småhusköparna nöjdast med Bra Hus

På torsdagens NKI-seminarium för Sveriges bostadsutvecklare och småhusleverantörer presenterade Prognoscentret de företag som har högst kundnöjdhet. Småhusleverantören Bra Hus vinner i klassen för styckebyggda småhus med ett NKI-värde på 80.
Av: Erika Knutsson Postat: Ämneskategorier: Kundnöjdhet NKI Småhus Småhusleverantörer Småhustillverkare

På torsdagens NKI-seminarium för Sveriges bostadsutvecklare och småhusleverantörer presenterade Prognoscentret de företag som har högst kundnöjdhet. Småhusleverantören Bra Hus vinner i klassen för styckebyggda småhus med ett NKI-värde på 80. På andra plats återfinns Eksjöhus med ett NKI-värde på 75 och på tredje plats placerar sig 2018 års vinnare Älvsbyhus vars NKI-värde nu uppgår till 74.  

 

– Vi är stolta över att branschmätningen har vuxit sig så stor att vi har ett heltäckande branschindex och kan presentera topp tre bland Sveriges småhusleverantörersäger Erika KnutssonNKI-ansvarig marknadsanalytiker på Prognoscentret. 

Medelgod kundnöjdhet men variationen är stor
Branschindex för styckebyggda småhus landar 2019 på 70 vilket är två poäng lägre än motsvarande värde för projektbyggda bostäder. Sveriges småhusköpare är medelnöjda över lag men vi kan också konstatera att det finns en relativt stor spridning. Var femte kund är missnöjd med sin husleverantör vilket kan jämföras med 13 procent bland köparna av projektbyggda bostäder. 

Husen får högsta betyg men mjukare värden släpar efter
Det är framförallt pålitligheten, i form av att t.ex. hålla allt man lovar, undvika och hantera fel i husen samt ha tydliga rutiner, som påverkar hur nöjd köparen blir. Även den personliga servicen och kvaliteten på utförda hantverksarbeten bidrar tydligt till kundnöjdhetenInom samtliga områden finns goda möjligheter till förbättringar som, när de realiseras, kommer att leda till högre NKI. 

– I mångt och mycket bestämmer köparen själv hur huset ska se ut. Detta gör att husets kvalitet har mindre påverkan på hur nöjd man är med småhusleverantören. Istället måste småhusaktörerna jobba med sin service och kundens köpprocess för att öka nöjdheten, fortsätter Erika Knutsson. 

Undersökningarna har genomförts i samarbete med branschens aktörer och grundas på cirka 3750 svar från personer som köpt ett styckebyggt småhus. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex.

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev