Älvsbyhus har de nöjdaste småhuskunderna

Prognoscentret har för första gången presenterat ett resultat från den nystartade branschmätningen av kundnöjdhet, NKI, bland köpare av styckebyggda småhus. Vid ett seminarium i Stockholm torsdagen den 27 september tilldelades småhusleverantören Älvsbyhus 2018 års utmärkelse för högst kundnöjdhet för sitt NKI-värde på 71.
Av: Erika Knutsson Postat: Ämneskategorier: Branschstatistik Kundnöjdhet NKI Småhus

Sedan 2017 mäter Prognoscentret nöjdhet bland köpare av styckebyggda småhus i samarbete med flertalet av Sveriges stora småhustillverkare. I september presenterades för första gången en sammanställning av resultaten och vad som är branschens viktigaste områden för ökad kundnöjdhet. 

 

 

Nöjdheten får godkänt med minsta möjliga marginal

Resultatet visar att nöjdhet bland småhusköparna idag är på gränsen till låg. NKI-värdet uppgår till 65 vilket utgör en skiljelinje mellan låg och medelhög nöjdhet. NKI-värdet indikerar att förbättringspotential finns och att den är större hos vissa aktörer än hos andra.

 

För stor spridning i branschen

Det finns stor variation i hur nöjda kunderna är. Resultatet visar att närmare en tredjedel av alla småhusköpare är missnöjda (NKI<65). Dessutom varierar nöjdheten mellan aktörerna. Företaget med lägst kundnöjdhet har ett NKI-värde på 57 medan branschens bästa företagsresultat ligger på 71. Skillnaden på 14 poäng är troligen underskattad eftersom relativt få företag är med i årets analys.

 

Branschen har mycket att vinna på att alla presterar bättre eftersom ett misslyckande inte enbart drabbar en aktör utan underminerar förtroendet för branschen som helhet.

 

God kvalitet på husen men stora brister i service och pålitlighet

Pålitlighet är den faktor som har allra störst påverkan på kundernas nöjdhet. En bättre och mer kundvänlig felhantering krävs för att höja nöjdheten. Den näst viktigaste drivkraften för NKI är personalen som kunden möter. Här handlar det om att ha ett bättre kundbemötande präglat av proaktivitet. Den tredje drivkraften av vikt för kundernas nöjdhet är själva huset vilket är en tydlig styrka som bidrar till att nöjdheten hålls uppe.

 

Resultatet indikerar tydliga förbättringsområden – ett pålitligt agerande, där alla löften hålls, i kombination med en förstklassig personlig service är den effektivaste vägen mot högre kundnöjdhet.

 

Älvsbyhus vinnare 2018

Det företag som får 2018 års utmärkelse för högst kundnöjdhet i Prognoscentrets branschmätning bland köpare av styckebyggda småhus är Älvsbyhus med ett NKI-värde på 71. Vi säger stort grattis till Älvsbyhus!

 

Kent Johansson
Kent Johansson, VD Älvsbyhus tog emot 2018 års pris för högst NKI vid ett seminarium i Stockholm den 27 september.

 

Observera att resultatet ännu inte representerar hela branschen. I dagsläget ingår 15 av de största svenska varumärkena i undersökningen, av dessa började fyra mäta efter analysen gjordes.

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev