Prisanalyser för byggmaterial

Med BuildFlow Insight får du tillgång till miljontals prispunkter på byggmaterial.

BuildFlow Insight analyserar dagligen prissättningen på ca 5 miljoner artiklar vilket ger en möjlighet att enkelt och effektivt få kontroll på egna och andras nivåer samt att se på vilka trender som finns i marknaden. Med insikter i realtid ges förutsättningar till att arbeta med prissättning och prispositionering som ett faktiskt verktyg för att öka försäljningen och för att skapa hävstångseffekter på marginalen.

 

Om BuildFlow Insight

I det digitala landskapet förändras kundernas köpbeteende. Köpprocesserna går från linjära processer till flera processer över olika kanaler och tillfällen samtidigt som marknadsplatsen blir allt mer gränslös och priserna transparenta. Genom transparensen skapas större dynamik i prissättningen vilket påverkar agerandet såväl on-line som i den fysiska butiken.

 

Det finns idag en enorm mängd prisdata online som är väldigt värdefull givet att den kan samlas in, struktureras och analyseras. Med god data som grund skapas helt nya förutsättningar att arbeta med prissättning och prispositionering.

 

Lösningen vi har skapat heter BuildFlow Insight. Ett smart och intuitivt verktyg som hjälper dig att jobba mer effektivt och dynamiskt med att förstå marknaden och optimera prissättningen. Insight samlar löpande in prisdata, sorterar och bearbetar informationen för att sedan presentera analyser helt anpassade till ditt behov och ditt sortiment. Med BuildFlow Insight skapas förutsättningar att öka försäljningen och marginalen.

BuildFlow Insight ger dig:
 • Tillgång till miljontals prispunkter på byggmaterial.
 • Konkurrentanalyser
 • Jämförelse av exakt artikel, men också motsvarande konkurrerande artikel.
 • Bevakning på riks-, regional- eller lokalnivå
 • Beslutsunderlag för egen prissättning
 • Beslutsunderlag för strategiska varor och ”svans”- artiklar
 • Möjlighet att följa upp kampanjer
 • Dagliga bevakningsmail av nyckelartiklar
BuildFlow Insight hjälper dig att optimera prissättningen

Spara tid

Med BuildFlow Insight kan du enkelt bevaka priserna för en stor mängd artiklar utan tidsödande manuella sökningar.

 

Beslutsunderlag

Lättförståeliga sammanställda rapporter och grafer i verktyget som ger dig ett överskådligt beslutsunderlag. Möjlighet att exportera ut alla moduler och priser.

 

Ta kontroll över dina artiklar

Med BuildFlow Insight får du kontroll över dina artiklar. Använd som beslutsunderlag i förhandlingar eller agera direkt.

 

Öka intäkten

BuildFlow Insight hittar dina artiklar där priset ligger fel i förhållande till önskad position. Agera på dina strategiska varor och få utväxling på ”svans”- artiklar

 

Automatisera din prissättning

Med BuildFlow Insights data är det möjligt att bygga vidare med automatiska prissättningsmoduler.

BuildFlow Insight - ett verktyg med många möjligheter

Ett webbaserat verktyg med möjlighet att sätta upp individuella inställningar för egna artiklar och kategorier. Verktygets olika moduler hjälper dig med:

 

 • Prispositionering– Du kan snabbt och enkelt övervaka ett stort antal produkter och se till att dina priser ligger rätt.
 • Marknadsdata– BuildFlow Insight ger dig en ökad konkurrenskraft genom att identifiera, inhämta och analysera all offentlig marknadsprisdata på byggmaterialmarknaden.
 • Omvärldsbevakning– En tydlig inblick över prisnivåer och produkttyper hos aktörer på marknaden ger en bättre bild av hur ni vill positionera er.
 • Konkurrensanalyser– Genom en ökad förståelse kring vilka prisnivåer konkurrenter har för olika produkter kan bättre beslut tas kopplat till era strategier och lönsamhetsmål.
 • Benchmark av prisnivåer – En ökad förståelse av prisnivåer hos återförsäljare av era produkter ger goda möjligheter till ökad lönsamhet för dig som leverantör.
 • Anpassade analyser – Det finns stort utrymme att få tillgång till rådata och statistik för att själv genomföra analyser.
Exempel på kategorier i BuildFlow Insight

Trä, isolering, verktyg, skivmaterial, tak, el och VVS.

Så här sätter vi upp analysen

Insamling av ca 5 miljoner prispunkter från 220 kedjor och specialbutiker i Sverige och Norge. Daglig uppdatering av publika priser i vår databas. Utifrån ert sortiment och behov sätter vi upp analysen av era artiklar i vår webbaserade tjänst. Välj på olika storlekar och paket.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev