Kommer ett ökat färdigställande pressa bostadspriserna?

Bostadspriserna har stigit snabbt under de senaste åren. Samtidigt har kreditregleringar styrt efterfrågan mot nyproduktion. Vi frågar oss om det ökande antalet färdigställda bostäder kommer att ha en dämpande effekt på bostadspriserna?
Av: Thomas Ekvall Postat: Ämneskategorier: Bostäder Ekonomi Nybyggnation

Det finns flera anledningar till att priserna stigit snabbt under de senaste åren. Sjunkande räntor, sänkta inkomst- och boendeskatter, stärkt arbetsmarknad och låg inflation är alla faktorer som drivit på. Samtidigt har höga (och med priserna stigande) transaktionskostnader och låga boendekostnader bromsat viljan att flytta. Att bo kvar i befintligt boende är ”billigt” medan själva flytten är ”dyr”. Detta har tydligt dämpat utbudet av bostäder på andrahandsmarknaden.

 

Efterfrågan styrs mot nyproduktion

Samtidigt har allt hårdare kreditregleringarna framförallt slagit mot köp av befintliga bostäder. Dels är det amorteringskravet, vilket är obligatoriskt vid köp av bostad på andrahandsmarknaden men inte vid köp av nybyggnation och dels bolånetaket och amorteringskravet som tydligt verkar begränsande för extrabelåning vid renovering. Dessa faktorer har styrt efterfrågan mot nyproduktion.

 

Det svårt att säga att det är något problem med att styra efterfrågan mot nyproduktion. Bostadsbristen är stor (inte lika stor i bostadsrättssegmentet ”8 miljoner plus” som i ”hyresrätt 40 m2 för 5000 i månaden”) men de som köper nyproduktion flyttar i normalfallet från ett annat ägt boende.

 

Nybyggnation ger ökat utbud på andrahandsmarknaden

Antal påbörjade bostäder förskjutna 2 år framåt i tiden

I Stor-Stockholm färdigställdes knappt 6 500 bostadsrätter i flerbostadshus under 2016 enligt SCB, en uppgång från 4 500 under 2014. Under 2015 och 2016 påbörjades 7 300 respektive 10 800 årligen och med en byggtid på omkring 2 år kommer färdigställandet att öka kraftigt under kommande år. Samtidigt såldes omkring 40 000 bostadsrätter på andrahandsmarknaden under 2014 och 2015. Även om det är tydligast i Stockholm är tendensen liknande på många håll i landet.

 

Antalet kommande flyttar till nybyggnation kan därmed väntas öka betydligt vilket innebär att antalet objekt till försäljning på andrahandsmarknaden också ökar under kommande år.

 

Det är mycket möjligt att suget efter bostadsrätter fortsatt är så högt och att försäljningarna sprids ut över tiden så att effekten på priserna blir marginell. Men det kan också få en pressande effekt på bostadspriserna periodvis under kommande år, speciellt om många bostäder färdigställs ungefär samtidigt. Detta, tillsammans med det faktum att räntan inte längre sjunker, indikerar att pristillväxten fortsätter bromsa under det kommande året.

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev