Bostadsmålen svåra att nå för Stockholms stad

Stockholms stad har en målsätting att bygga 40 000 bostäder under de närmaste fem åren. Med en blick på den historiska utvecklingen ter sig målet svåruppnåeligt om inte orimligt.
Av: Thomas Ekvall Postat: Ämneskategorier: Bostäder Nybyggnation

IMG_9855

 

Stockholms stad har som mål att bygga 40 000 bostäder fram till 2020. Stadens revisorer menar dock att det blir svårt att nå målen. Detta rapporterar SVT Nyheter.

 

Tror jag, det. Man har alltså ambitionen att bygga 40 000 bostäder under en femårsperiod vilket innebär 8 000 bostäder per år i snitt men med en tyngdpunkt under 2017 – 2020. En titt i backspegeln visar att Stockholm under de senaste 5 åren byggt 4 300 bostäder per år i snitt varav 63 % varit bostadsrätter. Nu planerar man visserligen en betydlig ökning av hyresrätter. Att nå 8 000 bostäder per år är ändå fullständigt orimligt om man inte också räknar in barackbostäder på tillfälliga bygglov (räknas sådana in kan det kanske gå).

 

I rapporten nämns exempelvis att staden inte tagit med möjliga överklaganden i beräkningen, eller tagit hänsyn till om byggbranschen ens klarar av att bygga så mycket rent fysiskt.

 

Konjunkturinstitutet samlar varje kvartal in data över vad aktörer inom husbyggnation anser vara det största hindret för en ökad byggtakt. Omkring 70 % av aktörerna i Stockholm anger att brist på arbetskraft är det största hindret. I ljuset av detta ter sig en dubblerad byggtakt tämligen orimlig och man kan fråga sig vad staden baserat målet på för underlag?

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev