Småhus - en outnyttjad potential

Under 2015 var nästan 80 procent av alla påbörjade bostäder lägenheter i flerbostadshus. Strax innan finanskrisen hade småhusen en marknadsandel på närmare 50 procent av alla nya bostäder. Vad beror utvecklingen på?
Av: Bengt Henricson Postat: Ämneskategorier: Bostäder Flyttströmmar Nybyggnation Politik

Under 2015 påbörjades 45 727 nya bostäder och nästan 80 procent av dem utgjordes av lägenheter i flerbostadshus. Detta kan jämföras med småhusens marknadsandel på närmare 50 procent av alla nya bostäder strax innan finanskrisen, (inkl. rad, par och kedjehus). Bostadsbyggandet har blivit mer fokuserat på flerbostadshus än någonsin tidigare. Vad beror det på?

 

Graf över bostadsbyggande

 

Tuffare förutsättningar för småhusbranschen

De grundläggande förutsättningarna har stegvis försämrats för småhusbranschen även om byggandet ökar i takt med stigande bostadspriser och en stärkt hushållsekonomi. Exempel på utmaningar för småhusfabrikanterna är:

  • den 15 procentiga egeninsatsen vid bostadsköp som får större konsekvenser för småhusfabrikanterna
  • en brist på attraktiva tomter i tillväxtregionerna
  • ett allt större fokus på förtätningsbyggande.

 

Lägg till det tuffare amorteringskrav, eventuellt försämrade avdragsmöjligheter på bostadslån och skuldkvotstak eller andra efterfrågehämmande åtgärder som gör saken än värre. Dessa åtgärder kan anses logiska och vara en konsekvens av behoven att bromsa hushållens kredittillväxt. De slår dock hårt på småhusindustrin, speciellt när tomtpriserna rusar i storstadsområden där efterfrågan är som störst.

 

Småhus en outnyttjad potential för att lösa bostadsbristen

Småhusfabrikanter och villaägare är en outnyttjad potential som kan bidra betydligt mer till att lösa bostadsbristen men då krävs det att många kommuner ändrar sin inställning och börjar tänka långsiktigt.

 

Det kan vara svårt att i dag försvara tomtsubventioner som tidigare var vanliga men det finns andra alternativ. Genom att ta fram fler attraktiva villatomter pressas tompriserna och kommunerna får på sikt igen investeringen i nödvändig infrastruktur via ökade skatteintäkter. Dessutom skapas flyttkedjor som skakar fram fler lägenheter på marknaden.

 

Fågelholkar

 

180 000 nya hyresrätter i villor

I t.ex. Norge drygar ca 10 procent av alla småhusägare ut sina intäkter genom att hyra ut en del av villan och ca 20 procent av alla nya småhus byggs med en uthyrningsbostad. Bankerna i Sverige måste bli betydligt bättre på att se dessa hyresintäkter som en tillgång. Detta gäller även hus i det existerande beståndet när köpare och villaägare söker finansiering för att t.ex. bygga en hyresbostad genom att renovera källaren.

 

Enligt våra egna beräkningar kan mellan 150 000 och 180 000 sådana små hyresrätter skapas i villaområden där efterfrågan är tillräckligt stark. Om svenska småhusfabrikanter började bygga som i Norge skulle dessutom ytterligare drygt 2 000 nya hyresbostäder komma ut på marknaden per år (baserat årets och förra årets byggaktivitet).

 

Brett samarbete för att hitta lösningar

Ingen enskild åtgärd har potential att lösa bostadsbristen. Problemet måste istället tas an enligt principen ”många bäckar små…”. Detta är en av alla dessa vattendrag.

 

Om kommuner, banker, småhusindustrin och den övriga byggbransch kan samarbeta för att ta fram nya lösningar kan fler barnfamiljer förverkliga sina villadrömmar. Som en positiv bieffekt utökas även beståndet av små hyresbostäder som är den bostadstyp det är störst brist på i dag.

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev