Handel

Marknaden för byggvaror förändras ständigt; nya kedjor etableras eller går samman. Branschglidningar innebär att butikers sortiment förändras, och kundernas köpbeteenden skiftar med anledning av den snabba digitaliseringen.
Vi täcker hela ert informationsbehov

Vi har ett brett tjänsteutbud för byggvaruhandeln. I våra analyser för byggmaterialmarknaden får ni ett gediget underlag över marknadens storlek, struktur och utveckling.

 

Är ni i behov av att kartlägga prisnivåerna och prisutvecklingen för byggvaror så ger analystjänsten BuildFlow er tillgång till uppgifter om tiotusentals produkter i hela Norden.

 

Prognoscentret kan även hjälpa er med NKI-mätningar och insikter om byggvarukonsumentens köpbeteende.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev