ReStory – följ dina kunder från tanke till handling

Tjänsten som ger producenter och återförsäljare av byggvaror insikter om hur hushållen agerar genom hela köpprocessen.
Om ReStory

Varje år renoverar svenska hushåll sina hem för drygt 50 miljarder kronor. Marknaden är under ständig förändring – nya varumärken etableras och den framväxande e-handeln förändrar inköpsbeteendena. Därför blir insikten om hur kunden agerar allt viktigare för att försvara sin position och utöka sin marknadsandel.

 

ReStory ger dig:

  • Tillgång till tusentals konsumenters svar om hur de tänkt, känt och agerat i en köpprocess. Svaren samlas in löpande och redovisas i realtid i en webbapplikation.
  • Möjlighet att analysera fler än 20 segment fördelat på åtta produktgrupper.
  • Möjlighet att jämföra ert varumärkes prestation i förhållande till konkurrenternas.
  • Möjlighet att följa era marknadsandelar över tid.
  • Filtrera och sortera data på varumärken och på olika bakgrundsvariabler.
  • Möjlighet att se kunders nöjdhet med hela köpprocessen.
ReStory kartlägger kundens agerande genom hela köpet

ReStory - underlag för rätt beslut

En förståelse för hur olika konsumentgrupper agerar ger er förutsättningar att fatta rätt beslut om:

  • Försäljningskanaler – Ska försäljningen ske via fysisk butik, e-handel eller hantverkare?
  • Kommunikationskanaler – Var inhämtar kunderna information inför sitt köp?
  • Kommunikationsbudskap – Utforma er kommunikation utifrån kunskap om kunden i de olika köpfaserna.
  • Positionering – Se era marknadsandelar och hur de förändras över tid, jämför era kunders snittköp och köpvolymer med konkurrenternas.
Exempel på branscher i ReStory

Så här genomförs undersökningen

6 gånger per år följer vi upp hushåll som nyligen köpt olika typer av produkter relaterade till renovering av hemmet. Undersökningen genomförs via en riksrepresentativ webbpanel. Svaren samlas in löpande för att fånga in säsongsvariationer. Totalt rör det sig om ca 2000 svar på ett år.

 

Resultatet uppdateras kontinuerligt i ett webbapplikation.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev