Analyser för byggmaterialmarknaden

Vi analyserar och prognostiserar marknaden för alla typer av byggvaror samt installations- och monteringstjänster.

Efterfrågan på byggvaror styrs av hur många bostäder och lokaler som byggs samt hur hög renoveringsaktivitet som råder bland konsumenter och professionella utförare. Sedan flera årtionden tillbaka följer vi utvecklingen för mer än 600 byggvaror och relaterade tjänster (montering och installation).

 

I våra byggmaterialanalyser ger vi svar på:

  • Marknadens drivkrafter och struktur (efterfrågeandel konsument/professionell, försäljningskanaler, marknadsandelar för olika aktörer).
  • Den historiska utvecklingen för din produkt samt prognos för efterfrågan utvecklas på 2-3 år sikt.
  • Prognoser fördelat på olika geografiska enheter, kundtyper, distributionskanaler och byggnadstyper m.m.

 

 

Exempel på branscher:

 

Abonnemang
  • Två prognoser per år för dina produkter, produktområden eller tjänster.
  • Tillgång till applikation med möjligheter att bryta ned datat på många olika variabler.
  • Tillgång till och support från våra marknadsanalytiker.
  • Föredrag och presentationer.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev