Analyser för byggmaterialmarknaden

Vi är experter på bedömningar av marknadsstorlekar och på att prognostisera utvecklingen för dina produkter. Sedan trettio år levererar vi beslutsunderlag till de ledande producenterna och leverantörerna av olika byggvaruprodukter.
En marknad i förändring

Försäljningen av olika typer av byggmaterial sker till både bostäder och lokaler och då till såväl nybyggnation som renovering, om- och tillbyggnad. Kundernas efterfrågan skiftar från år till år och det finns relativt stora regionala skillnader i användningen av olika produkter. Dessutom finns tydliga skillnader när det gäller vem som är beställare, beslutsfattare och hur distributionen till marknaden ser ut och förändras.

 

Prognoscentret har sedan början av 90-talet kontinuerligt följt konsumtionen av mer än 600 varor och tjänster inom byggsektorn.

 

Exempel på branscher:

 

Analyser anpassade efter era behov

Vi kan presentera marknadsanalyser som baseras på löpande studier av hur marknaden utvecklas inom olika kund- och byggsegment nedbrutet på olika geografiska områden. Analyserna anpassas för dig – oavsett om du är producent, återförsäljare eller installatör.

 

  • Analyser som tydliggör drivkrafterna i marknaden.
  • Underlag om marknadens storlek, struktur och framtida utveckling.
  • Utvecklingen fördelat på prissegment, kundtyper eller distributionskanaler.
  • Valda geografiska marknader med fördelning ned på postnummer eller era egna försäljningsdistrikt.
Bli kund
  • Två prognoser (3 år framåt) per år för dina produkter och produktområden.
  • Portal med tillgång till samtliga rapporter i olika format samt sifferunderlag för egen bearbetning.
  • Underlag anpassade efter er verksamhet utifrån kunder och försäljningsområden.
  • Tillgång till och support från våra marknadsanalytiker.
  • Föredrag och presentationer.
Exempel branscher
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev