Så här hanterar Prognoscentret kunduppgifter

Prognoscentret behandlar personuppgifter om sina kunder och om potentiella kunder för att tillvara ta deras och våra intressen. På den här sidan förtydligar vi hur vi hanterar sådana personuppgifter för att säkra kunders rättigheter och skydda deras integritet.
Varför behandlar Prognoscentret personuppgifter om sina kunder?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och uppfylla lagar. Vi behandlar också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, erbjudanden, och information. Dessa är våra så kallade berättigade intressen. Viss hantering sker endast om du först samtyckt till det, t.ex. genom att delta i en av våra kundundersökningar.

 

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring och vissa typer av utskick. Sådana utskick innehåller alltid en länk för att stoppa framtida utskick.

 

Ibland har du rätt att begränsa behandling, exempelvis ifall vi inte är överens om att det finns laglig grund. En del individer har särskilda personliga skäl som gör att våra intressen inte överväger deras rättigheter vilket kan förhindra att vi behandlar dennes personuppgifter. Om du vill begränsa behandling eller invända mot hanteringen av personliga skäl så ska du kontakta oss personligen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar i huvudsak personuppgifter som du själv eller din arbetsgivare ger direkt till oss.  Vi kan också behandla uppgifter från tredje part t.ex. när det gäller potentiella kunder. Viss information om aktivitet samlas även in digitalt när du loggar in dig som kund på vår hemsida. Detta görs i kvalitetssäkrings- och utvecklingssyfte.

 

För att dokumentera centrala aspekter i vår kommunikation med dig kan vi även föra ostrukturerade anteckningar om vår kommunikation.

 

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för våra ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Här följer information om de vanligaste personuppgifterna vi behandlar och hur vi får tillgång till dem:

 • Uppgifter som du ger i avtal och köp av tjänster, t.ex. typ av köpt tjänst
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick, t.ex. e-post
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier, t.ex. närvaro
 • Uppgifter som vi får av din arbetsgivare, t.ex. yrkestitel
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar, t.ex. omdömen
 • Uppgifter om aktiviteter på kundwebb, t.ex. inloggnings- och nedladdningshistorik
 • Uppgifter från tredje part om potentiella kunder, t.ex. kontaktuppgifter och arbetsgivare
 • Interna noteringar om kommunikation mellan oss och dig

 

Du har alltid rätt att få veta exakt vilken information vi har lagrat om just dig och få den korrigerad. Du kan även be oss att radera vissa uppgifter och flytta uppgifter du själv gett oss till annat företag.

Cookies

Vi identifierar inte enskilda besökare på våra offentliga sidor. Våra offentliga webbsidor använder dock cookies och motsvarande teknik för att räkna besöksfrekvens på olika sidor. Även teknisk information om besökare (t.ex. operativsystem, webbläsare, typ av enhet) kan lagras i kvalitetssäkrings- och utvecklingssyfte.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast de inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

 

Alla Prognoscentrets lagringsutrymmen har säkerhetsåtgärder som skall förhindra att information blir ändrad, förlorad eller felanvänd. Interna rutiner finns på plats för att minimera risken för felaktigt handhavande av data bland Prognoscentrets anställda.

 

Vi lagrar de personuppgifter vi har berättigat intresse av att behandla så länge det berättigade intresset gäller. All information som Prognoscentret samlar kan lagras i upp till två år efter att syftet med behandlingen är avslutad. Det görs för att möjliggöra intern kvalitetssäkring och för att fullgöra lagliga skyldigheter.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Din arbetsgivare kan få veta om du är registrerade som t.ex. kontaktperson eller licensanvändare för företaget, men annars delar vi inte dina personuppgifter med din arbetsgivare.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige i Prognoscentret är vd Ellinor Lindström. Det innebär att hon är ytterst ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Vårt moderbolag, Prognosesenteret AS, har även ett dataskyddsombud, Jörgen Brannstorph, registrerad hos Datainspektionen i Norge.

 

Dataskyddsombudets ansvar:

 • Besvara frågor från allmänheten
 • Stödja och kontrollera den ansvariges hantering av personuppgifter
 • Rapportera till datainspektionen ifall eventuella brister inte blir åtgärdade

 

Kompletta kontaktuppgifter till Jörgen Brannstorph hittar du högst upp på denna sida samt på vår kontaktsida, där du även finner kontaktuppgifter till Ellinor Lindström.

 

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt kan du även klaga till Datainspektionen.

Till kontaktsidan
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev