Fastighetsägare

Prognoscentret har ett bredd utbud av tjänster anpassade för aktörer på fastighetsmarknaden.
Vi täcker hela ert informationsbehov

Vi kan hjälpa er att kartlägga hur nöjda era hyresgäster är, såväl på privatmarknaden som bland era kommersiella hyresgäster. Vi har också verktyg för att följa upp hyresgästernas upplevelse av t.ex. renoverings- eller ombyggnadsprojekt. Bygger ni även nytt? Prognoscentret har branschvärden för NKI i nyproduktion av bostäder.

 

Vill ni istället öka er kunskap om boendepreferenser och bostadsmarknaden kan vi erbjuda Future Living, en abonnemangstjänst med kvartalsvisa kundinsiktsundersökningar.

 

Vill ni mäta varumärkeskännedom eller jämföra ert varumärkes styrka mot era konkurrenters så erbjuder vi Brand Equity-mätningar.

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev