Varumärkesundersökning

Var står ert varumärke på marknaden? Vilken position har ni i era kunders medvetande? Med en varumärkesundersökning får ni veta om ert varumärkesarbete går åt rätt håll och var ni står i förhållande till era konkurrenter.
Stärk ert varumärke med en varumärkesundersökning

Med våra varumärkesundersökningar får ni ett gediget underlag för att ta nästa steg i ert strategiska varumärkesarbete – oavsett om det gäller positionering eller budskapsformulering. Vi undersöker:

  • Brand Equity
  • Spontan och hjälpt kännedom
  • Associationer
  • Positionering
Regelbunden varumärkesundersökning eller när behovet uppstår?

Vi genomför löpande varumärkesundersökningar för byggmaterialbranschen, byggvaruhandeln samt Sveriges småhusaktörer.

 

För vissa företag är behovet av mätning och uppföljning mer oregelbundet – därför genomför vi givetvis även engångsmätningar.

Det här ingår i våra varumärkesundersökningar

Brand Equity – varumärkesvärdet

Brand Equity är ett mått som ger värdet på ett varumärke. Man kan definiera Brand Equity som marknadens uppfattning av varumärket i nuläget vilket ger en indikation om ett företags framtida framgång då det är känt att konsumenter föredrar varumärken de känner till, är lojala till och har positiva associationer till.

 

Brand Equity-värdet bygger på fyra komponenter: varumärkeskännedom, associationer, kvalitet och lojalitet. Sammantaget ger graden av kännedom, de samlade associationerna, den upplevda kvaliteten och graden av lojalitet upphov till olika förväntningar och känslor som i slutändan påverkar konsumenternas köpbeteende.

 

 

Varumärkeskännedom

  • Top-of-mind: de första tre varumärken som konsumenten kommer att tänka på inom en specifik bransch eller produktkategori.
  • Spontan kännedom: alla varumärken som konsumenten kan komma på inom en specifik bransch eller produktkategori.
  • Hälpt kännedom: konsumenten får många alternativ att välja bland och anger vilka som är bekanta.

 

Varumärkesimage – Associationer 

Vilka egenskaper och kvaliteter förknippas med ert varumärke?

 

 

Positionering

Er position i förhållande till konkurrenterna leonbet.

 

 

Marknadsandelar och reklamerinran 

Vi kan komplettera våra undersökningar med andra variabler som är viktiga för er.

Metod

Vi genomför enkätundersökningar mot allmänheten och era målgrupper. Vid behov kan vi även komplettera undersökningarna med intervjuer eller fokusgrupper.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev