Varumärkesundersökningar för byggmaterial och byggvaruhandeln

Vi genomför löpande varumärkesundersökningar åt byggmaterialbranschen och byggvaruhandeln.
Löpande varumärkesundersökning

Prognoscentret genomför sedan många år en årlig varumärkesundersökning för byggmaterialbranschen och byggvaruhandeln. Undersökningen omfattar idag cirka 60 varumärken och nio övergripande produktområden. Undersökningen genomförs kvartalsvis och presenteras årligen .

 

 

Varumärkesrapportens innehåll
  • Varumärkets Brand Equity-värden för de senaste kvartalen. Varje aspekt av varumärkets värde, dvs kännedom, association, kvalitet och lojalitet, redovisas även separat.
  • En jämförelse mellan samtliga varumärken som ingår i produktområdet.
  • Varumärkesvärdet uppdelat på olika bakgrundsvariabler, t.ex. kön, boendeform, ålder och geografi.
  • Utvecklingen över de senaste åren.
  • Märkeskännedom (top-of-mind, spontan kännedom och hjälpt kännedom).
Metod
  • Enkätundersökning mot ett representativt urval av allmänheten.
  • Undersökningen genomförs kvartalsvis och presenteras en gång per år.
  • Minst 500 svarande.

 

Metodiken, resultatberäkningen och frågestrukturen är identisk för samtliga produktområden vilket gör det möjligt att jämföra varumärken även mellan de olika produktområdena.

Några av varumärkena som ingår i undersökningen

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev