Köpbeslut av bostäder 2023 - en undersökning om människors prioriteringar vid köp av bostad

Vilka egenskaper hos en bostad avgör ett köpbeslut och hur prioriterar potentiella bostadsköpare mellan dessa olika egenskaper? Det är temat för Future Living-rapporten "Köpbeslutsundersökningen 2023" som publiceras den 20 juni och som riktar sig till dig som ritar, bygger, marknadsför eller säljer bostäder.
Pris och läge - men vad mer?

Att pris och läge är de egenskaper hos en bostad som i högst grad påverkar hushållens bostadsaffärer är ett välkänt faktum. Men vilka är de andra bostadsegenskaper som är mest avgörande vid ett köpbeslut i ett bestämt läge och för en given prisbild? Hur kan arkitekter, bostadsutvecklare och fastighetsmäklare påverka potentiella köpares köpbeslut genom bostadens utformning och egenskaper?

 

2018 var året då vi senast genomförde en köpbeslutsundersökning. Bostadsmarknaden befann sig då i ett helt annat läge. I denna uppföljande undersökning kommer vi återigen att undersöka vad som gör en bostad attraktiv men vi kommer också att titta närmare på om hushållens preferenser förändrats i takt med att köpkraften urholkats och svensk ekonomi går mot sämre tider.

 

Undersökningen besvarar

Hur människor prioriterar när de väljer bostad
Vilka egenskaper som är viktigast resp. minst viktiga och hur viktiga är de relativt varandra?

 

Kunskap om hur prioriteringarna skiljer sig mellan olika målgrupper:
– Upplåtelseform: Intresserade av att hyra resp. köpa en bostad
– Bostadstyp: Intresserade av att bo i småhus resp. lägenhet
– Geografi/Bostadsort
– Inkomstgrupper
– Livsfaser

 

Prioriterar människor annorlunda när ekonomin går sämre?
Vi jämför resultaten mot 2018 års köpbeslutsundersökning då svensk ekonomi befann sig i ett annat läge och hushållens köpkraft fortfarande var stark.

 

Undersökningen genomförs mot ett representativt urval av allmänheten. 

Exempel på bostadsegenskaper som undersöks
  • Insynsskyddat läge
  • Energieffektiva lösningar
  • Planlösningen
  • Parkeringsmöjligheter
  • Ljus och rymd
  • Kvalitet på inredning och material
  • Solläge
  • Husets utseende och arkitektur
Hur får vi reda på människors prioriteringar?

Med köpbeslut avses den fas då människor avgör om de ska köpa – eller inte köpa – en vara eller tjänst. Ett köpbeslut påverkas av individens personliga egenskaper, materiella förutsättningar samt av psykologiska, kulturella och sociala faktorer.

 

De faktorer som avgör ett köpbeslut kan alltså vara såväl ”medvetna” som omedvetna för individen. Av den anledningen kommer den direkta frågan ”Vad är viktigast för dig när du köper en bostad?” inte att ge ett sanningsenligt svar. När människor överväger att köpa något kommer olika egenskaper att bli viktiga beroende på vilka alternativ och substitut som finns.

 

Med MaxDiff kan vi förstå individers verkliga prioriteringar

I den här undersökningen använder vi oss av en statistisk metod som heter MaxDiff. Den går ut på att de svarande ställs inför flertalet unika valsituationer där svarsalternativen hela tiden varierar. I varje ny valsituation måste individen välja den egenskap som är viktigast resp. minst viktigast. Med hjälp av statistiska analyser får vi ett resultat där de olika alternativens viktighet kan rangordnas. Vi kan också läsa ut hur mycket viktigare en viss egenskap är jämfört med en annan.

Mer om rapporten

Resultaten presenteras vid ett webbinarium den 20 juni. I samband med webbinariet publiceras rapporten för våra Future Living-partners.

 

Future Living är ett undersökningskoncept om bostadsköparen, bostäder och bostadsmarknaden. Undersökningarna genomförs en gång per kvartal. Som Future Living-partner är du med och påverkar frågeställningarna.

 

Vill du veta mer om rapporten, webbinariet eller hur du blir Future Living-partner, kontakta Magnus Olsson på mo@prognoscentret.se eller 070 724 99 26.

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev