Hur väljer vi bostad?

Vi har genomfört en undersökning om vad som styr beslutet att köpa eller hyra en viss bostad. Undersökningen ger svar på vilka funktioner och egenskaper i boendet som är viktigast för beslutet.
Vilka svar ger undersökningen?

Undersökningsresultatet är relevant för många typer av aktörer på bostadsmarknaden t.ex. bostadsutvecklare, hyresvärdar, mäklare och kommuner. Resultatet ger svar på frågor såsom:

  • Hur ska framtidens bostäder utformas för att vara attraktiva?  Hur viktigt är det med balkong? Är det viktigare med bra parkeringsmöjligheter? Eller rätt planlösning?
  • Hur viktigt är miljömärkning av bostaden? 
  • Hur skiljer sig olika gruppers prioriteringar? Hur bygger vi för seniorerna? Är det stor skillnad jämfört med vad barnfamiljerna vill ha?

 

Undersökningen ger underlag för att fatta beslut om utformningen av bostäder och bostadsområden och en grund för att utforma kommunikation och marknadsföring av bostäder. Vi vet sedan länge att bostadens läge och pris är avgörande för valet. I den här undersökningen fokuserar vi istället på saker som vi vet mindre om och som en bostadsutvecklare har större möjlighet att påverka.  

Jämförelse mellan målgrupper

Undersökningen inkluderar flera kundsegment vilket ger oss möjlighet till intressanta jämförelser.

 

 

Vill du veta mer om undersökningen, tveka inte att kontakta oss på Prognoscentret så kan vi berätta mer!

Rätt statistisk metod - för högsta kvalitet

För analysen används en metod som kallas Best-worst scaling eller MaxDiff scaling. Fördelen med denna metod är att den efterliknar en riktig beslutssituation genom att svarspersonerna tvingas att prioritera. I verkliga valsituationer är inte alla saker lika viktiga utan vi människor har preferenser som styr våra beslut. Resultatet blir därför mer giltigt för ett verkligt beslut.

Läs mer om metoden
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev