Köpbeslutsundersökning

Under hösten 2018 genomförde Prognoscentret en undersökning om vad som styr beslutet att köpa eller hyra en viss bostad. Undersökningen syftar till att ta reda på vilka funktioner och egenskaper i boendet som är viktigast för beslutet.
Vilka svar ger undersökningen?

Målet är att undersökningsresultatet ska vara relevant för många typer av aktörer på bostadsmarknaden t.ex. bostadsutvecklare, hyresvärdar, mäklare och kommuner. Resultatet ger svar på frågor såsom:

  • Hur ska framtidens bostäder utformas för att vara attraktiva?  Hur viktigt är det med balkong? Är det viktigare med bra parkeringsmöjligheter? Eller rätt planlösning?
  • Hur viktigt är miljömärkning av bostaden? 
  • Hur skiljer sig olika gruppers prioriteringar? Hur bygger vi för seniorerna? Är det stor skillnad jämfört med vad barnfamiljerna vill ha?

 

Undersökningen ska hjälpa bostadsutvecklare att fatta beslut om utformningen av bostäder och bostadsområden. Bostadens läge och pris är avgörande för valet av bostad, det vet vi sedan gammalt. Undersökningen kommer därför att fokusera på det som vi vet mindre om och det som en bostadsutvecklare har större möjlighet att påverka.  

Jämförelse mellan målgrupper

Undersökningen görs i flera olika segment vilket ger oss möjlighet till många intressanta jämförelser mellan kundgrupper. Företag har möjlighet att inkludera sina kunder och intressenter i undersökningen och därmed få insikt i hur kunderna prioriterar i sina beslut.

 

 

Vill du veta mer om undersökningen, tveka inte att kontakta oss på Prognoscentret så kan vi berätta mer!

Rätt statistisk metod - för högsta kvalitet

I undersökningen använder vi oss av en metod som kallas Best-worst scaling eller MaxDiff scaling. Fördelen med metoden är att den efterliknar en riktig beslutssituation genom att svarspersonerna tvingas att prioritera. I verkliga valsituationer är inte alla saker lika viktiga utan vi människor har preferenser som styr våra beslut. Resultatet blir därför mer giltigt för ett verkligt beslut. 

 

Läs mer om metoden
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev