Byggaktivitet

Hur utvecklas byggaktiviteten på nordisk och europeisk nivå? Våra byggmarknadsprognoser innehåller bedömningar på totalnivå, för olika delmarknader och byggtyper. Prognoserna sträcker sig 2-3 år framåt i tiden.
Om våra prognoser

Bygg- och anläggningsprognoserna publiceras vår och höst med en prognoshorisont på 2-3 år. Bedömningarna redovisas i antal och värde. Prognosrapporterna innehåller även en makrodel  samt förklaringar av de drivkrafter som påverkar byggaktiviteten. Rapporterna levereras med ett gediget dataunderlag för egen bearbetning och analys.

 

 

Prognoser för Norden 

Marknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland

Segment: nyproduktion bostäder, nyproduktion lokaler, ROT bostäder, ROT lokaler

Byggtyper: villor, radhus, flerbostadshus (BR och HR), fritidshus, industribyggnader, kontor, butikslokaler, lager, hotell/restaurang, undervisningsbyggnader, vårdbyggnader, övriga byggnader.

 

 >> Läs mer

 

Prognoser för anläggningsmarknaden

Marknader: Sverige, Norge
Sektorer: väg, järn- och spårväg, marin infrastruktur, energianläggning, offentlig anläggning och övrig anläggning.

Fördelning: projekt resp. drift- och underhållsåtgärder.

 

>> Läs mer 

 

 

Prognoser för Europa

Marknader: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Segment: nyproduktion bostäder, nyproduktion lokaler, ROT bostäder, ROT lokaler, anläggning

Byggtyper: flerbostadshus, småhus, vård, skola, industri, lager, kontor, butik, övrigt.

 

 >> Läs mer

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev